GOD INFORMATIONSHANTERING I STIFTELSER

Författare
Martin Löfman, jurist; Päivi Tikka, tf. verkställande direktör och Liisa Suvikumpu, verkställande direktör – Delegationen för stiftelser och fonder

Expert
Jarmo Hirvonen, ombudsman, vicehäradshövding, Maj och Tor Nesslings Stiftels

Utgivare
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta – Delegationen för stiftelser och fonder, Helsingfors 2018

Senast uppdaterad 29.3.2018. Den finska versionen av denna anvisning har uppdaterats den 25.6.2019.
Den översatta svenskspråkiga versionen kommer att publiceras här inom kort.