Kontakt

Personal 

Verkställande direktör
Liisa Suvikumpu
tfn. 040 5139400
förnamn.efternamn@saatiopalvelu.fi
Verksamhet , samhällsrelationer

Jurist
Martin Löfman
tfn. 040 766 5681
förnamn.efternamn@saatiopalvelu.fi
Medlems- och stiftelserådgivning

Kommunikationschef
Virve Zenkner
tfn. 050 384 3456
förnamn.efternamn@saatiopalvelu.fi
Kommunikation

Administration
Mira Björklund
tfn. 040 549 3910 (09) 6818 949
förnamn.efternamn@saatiopalvelu.fi
Kansli, evenemang, webbplats

Styrelse

Ordförande: Styrelseordförande Tuomo Lähdesmäki, Turun Yliopistosäätiö
Viceordförande: Verkställande direktör Jannica Fagerholm, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Forskningschef, Minttu Jaakkola, Maj och Tor Nesslings Stiftelse
Verkställande direktör, Laura Juvonen, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Ordförande, Petteri Karttunen, Saastamoisen säätiö
Vetenskapsdirektör Kalle Korhonen, Konestiftelse
Ombudsman Jouni Lounasmaa, KAUTE-säätiö och Suomen Lääketieteen Säätiö
Ombudsman Arto Mäenmaa, Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Professor Sirpa Jalkanen, Emil Aaltosen Säätiö
Föreningsmedlem Paula Salovaara, Föreningen Konstsamfundet
Ombudsman Ralf Sunell, Suomen Kulttuurirahasto
Verkställande direktör Johanna Vesterinen, Liikesivistysrahasto

Adress

Fredriksgatan 61 A
00100 Helsingfors
E-post: info(at)saatiopalvelu.fi
Tfn: 09 6818 949

FO-nummer: 1952675-8

Elektronisk fakturering: OVT: 003719526758, Basware Oyj (BAWCFI22)

Faktureringsadress

Delegationen för stiftelser och fonder
PB 6502
00021 Fakturering

DATASKYDDSBESKRIVNING (endast på finska)