Kontakt

 

Personal 

Verkställande direktör
Liisa Suvikumpu
tfn. 040 5139400
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Verksamhet, samhällsrelationer

Jurist
Martin Löfman
tfn. 040 766 5681
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Medlems- och stiftelserådgivning

Kommunikationschef
Virve Zenkner
tfn. 050 384 3456
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Kommunikation

Administration
Mira Björklund
tfn. 040 549 3910 (09) 6818 949
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Kansli, evenemang

Styrelse

Styrelseordförande: Tuomo Lähdesmäki, ordförande, Turun Yliopistosäätiö
Viceordförande: Jannica Fagerholm, verkställande direktör, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Erik Båsk, verkställande direktör, Alfred Kordelins stiftelse
Elli Dahl, verksamhetsledare, Yrjö Jahnssons stiftelse
Minttu Jaakkola, forskningschef, Maj och Tor Nesslings Stiftelse
Sirpa Jalkanen, ordförande, Emil Aaltosen Säätiö
Petteri Karttunen, ordförande, Saastamoisen säätiö
Kalle Korhonen, vetenskapsdirektör, Konestiftelse
Tarmo Luoma, styrelsemedlem, Stödstiftelsen för Täckdikning
Arto Mäenmaa, ombudsman, Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Paula Salovaara, föreningsmedlem, Föreningen Konstsamfundet
Johanna Vesterinen, verkställande direktör, Liikesivistysrahasto

Adress

Stiftelser och fonder rf
Fredriksgatan 61 A
00100 Helsingfors

E-post

info(at)saatiotrahastot.fi

Telefon

09 6818 949

FO-nummer

1952675-8

Elektronisk fakturering

OVT: 003719526758, Basware Oyj (BAWCFI22)

Faktureringsadress

Stiftelser och fonder rf
PB 6502
00021 Fakturering

Dataskyddsbeskrivning (endast på finska)