Kontakt

Delegationen för stiftelser och fonder

Fredriksgatan 61 A
00100 Helsingfors

E-post: info(at)saatiopalvelu.fi

Tfn: 09 6818 949

FO-nummer

1952675-8

Elektronisk fakturering

OVT: 003719526758, Basware Oyj (BAWCFI22)

Faktureringsadress

Delegationen för stiftelser och fonder
PB 6502
00021 Fakturering

Delegationens personal

Tf. verkställande direktör
docent Päivi Tikka
tfn 050 3807887
förnamn.efternamn@saatiopalvelu.fi


Verkställande direktör
docent Liisa Suvikumpu (familjeledighet 24.8.2017 - 30.9.2018)
tfn 040 5139400, (09) 6818 9457
förnamn.efternamn@saatiopalvelu.fi
Verksamhet, kommunikation, samhällsrelationer

Jurist
Martin Löfman
puh. 040 766 5681
förnamn.efternamn@saatiopalvelu.fi
Medlems- och stiftelserådgivning

Administration
Mira Björklund
tfn 040 549 3910 (09) 6818 949
förnamn.efternamn@saatiopalvelu.fi
Kansli, evenemang, webbplats

Delegationens styrelse
Ordförande: Styrelseordförande Tuomo Lähdesmäki, Turun Yliopistosäätiö
Viceordförande: Verkställande direktör Jannica Fagerholm, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Forskningschef, Minttu Jaakkola, Maj och Tor Nesslings Stiftelse
Verkställande direktör, Laura Juvonen, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Ordförande, Petteri Karttunen, Saastamoisen säätiö
Vetenskapsombudsman Kalle Korhonen, Konestiftelse
Ombudsman Jouni Lounasmaa, KAUTE-säätiö ja Suomen Lääketieteen Säätiö
Ombudsman Arto Mäenmaa, Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Professor Olavi Nevanlinna, Emil Aaltosen Säätiö
Viceordförande Hannele Pohjola, vicehäradshövding
Föreningsmedlem Paula Salovaara, Föreningen Konstsamfundet
Ombudsman Ralf Sunell, Suomen Kulttuurirahasto
Verkställande direktör Johanna Vesterinen, Liikesivistysrahasto

DATASKYDDSBESKRIVNING (endast på finska)