BLOGI | 21.3.2017

Tilinpäätös vuoden 2016 säätiösääntelystä on yhtaikaa yli- ja alijäämäinen

BLOGI | 21.3.2017

Martin Löfman

Vuosi 2016 toi paljon uutta sääntelyä ja ohjeistusta säätiöiden noudatettavaksi. Epäselvät tulkinnat ylläpitävät epävarmuutta vielä 2017. Silti kansalaisyhteiskunta Suomessa voi hyvin moniin maihin verrattuna.

Vuosi 2016 toi paljon uutta sääntelyä ja ohjeistusta säätiöiden noudatettavaksi. Tärkeimpänä tietenkin uuden säätiölain vakiintuminen mutta myös kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyvät muutokset – unohtamatta MAR:a, CRS:ää sekä FATF:a, jotka kaikki aiheuttivat ruuhkaa myös Neuvottelukunnan toimistolla. Vielä ei ole edes tiedossa, mitä kaikkea edellä mainitut uudistukset käytännössä tuovat mukanaan, joten epävarmuus on jatkunut vielä vuoden 2017 puolella. Kun tähän vielä lisätään virkamiesten pöydillä käsittelyä odottavat erityiskysymykset säätiöihin liittyvästä verotuksesta, sekä kysymykset esteellisyydestä, lähipiiristä ja joukkorahoituksesta, saadaan kattava kuva myös siitä, mitkä kysymykset ovat olleet Neuvottelukunnan lakimiehen työssä päällimmäisinä.

Lisäksi Neuvottelukunta on pyrkinyt proaktiivisesti muuttamaan epäkohtaa, joka koskee yleishyödyllisten ky-muotoisten pääomarahastoista saatujen tulojen verotusta. Neuvottelukunnan ja sen sidosryhmien veroaktivismista huolimatta edelleen auki oleva tilanne sai vetoapua viime kuussa, kun KHO (KHO:2017:20) linjasi kyseisestä järjestelystä saadun tulon säätiölle verovapaaksi.

Kaikesta uudesta ja epäselvästä sääntelystä huolimatta toimintaympäristö yleishyödyllisille yhteisöille on Suomessa varsin hyvä. Nimittäin Neuvottelukunnan eurooppalaisen kattojärjestön Dafnen talvikokouksessa jouduimme hiljattain toteamaan, että toimintaympäristö vaihtelee Euroopassa hyvin paljon eri maiden välillä. Kauhuesimerkkinä voidaan pitää Puolan ja Turkin vallitsevaa tilannetta. Puolan perustuslaillinen kriisi ja maan hallituksen kärkäs toiminta vaikeuttavat merkittävällä tavalla sikäläisten säätiöiden toimintaa. Turkissa taas vallankaappausyritys viime kesänä on aiheuttanut äärimmäisen epävarman tilanteen, kun suuri osa yleishyödyllisten toimijoiden asioita hoitavasta virkamieskunnasta on irtisanottu tai vangittu.

Tässä valossa täytyy todeta helposti unohtuva totuus: on etuoikeus saada työskennellä Suomen kaltaisessa maassa, jossa säätiöiden työtä arvostetaan yhä enemmän ja jossa – kaikesta uudesta ja monimutkaisesta sääntelystä huolimatta – ymmärretään, että säätiöiden toimintamahdollisuuksien parantaminen hyödyttää koko yhteiskuntaa ja jokaista kansalaista.

blogi | 30.4.2019

Apurahansaajia ei veroteta sivistysvaltiossa

Martin Löfman, lakimies

Yleishyödylliset yhteisöt on jätettävä ehdotetun osinkojen lähdeveron ulkopuolelle, sillä vero olisi suoraan pois apurahan saajilta.

Läs hela artikeln >

blogi | 12.6.2017

Verotusko muuttumassa oikeudenmukaiseksi?

Martin Löfman, lakimies

Verokeskustelu on viime aikoina jatkunut kiivaana, kun useat eri tahot ovat esittäneet muutosehdotuksia verotukseen. Suomessa on totuttu siihen, että veroehdotukset tehdään kilpailukyvyn sekä valtiontulojen lisäämiseksi, mutta nyt ollaan liikkeellä jopa oikeudenmukaisuuden nimessä.

Läs hela artikeln >

blogi | 21.3.2017

Tilinpäätös vuoden 2016 säätiösääntelystä on yhtaikaa yli- ja alijäämäinen

Martin Löfman, Lakimies

Vuosi 2016 toi paljon uutta sääntelyä ja ohjeistusta säätiöiden noudatettavaksi. Epäselvät tulkinnat ylläpitävät epävarmuutta vielä 2017. Silti kansalaisyhteiskunta Suomessa voi hyvin moniin maihin verrattuna.

Läs hela artikeln >

blogi | 14.10.2016

Minäkö jäävi? Esteellisyyssäännöt säätiöissä ja yhdistyksissä

Martin Löfman, lakimies

Esteellisyyssäännökset säätiöiden ja yhdistysten osalta eroavat toisistaan mutta merkittävästi myös hallintolaissa tarkoitetusta esteellisyydestä. Säätiöissä on selvästi kiinnitetty entistä enemmän huomiota esteellisyyteen uuden säätiölain voimaantulon jälkeen. Hyvä niin, koska esteellisyyden sääntelyä onkin tiukennettu uudessa laissa. Säätiölain lisäksi Säätiön hyvä hallinto -opas ohjaa esteellisyyden arviointia.

Läs hela artikeln >

blogi | 4.5.2016

Joukkoistamalla parannusta joukkorahoituslakiin

Martin Löfman, lakimies

Uusi joukkorahoituslaki ja vaikuttavuussijoitukset voivat avata hyviä mahdollisuuksia säätiöille uudistaa tukimuotojaan.

Läs hela artikeln >

blogi | 6.4.2016

EU:n tietosuoja-asetus tulee, oletko valmis?

Martin Löfman, lakimies

Juuri kun säätiöissä aletaan tottua uuteen säätiölakiin, seuraava uudistus kurkkii jo nurkan takana.

Läs hela artikeln >

blogi | 4.3.2016

Ollako arvonlisävelvollinen vai ei?

Martin Löfman, lakimies

Hakeutuminen arvonlisä- eli alv-velvolliseksi on monelle yleishyödylliselle yhteisölle, siis myös säätiölle, taloudellisesti järkevää.

Läs hela artikeln >

blogi | 3.2.2016

Kertomus toiminnasta – kauhutarina vai onnellinen loppu?

Martin Löfman, lakimies

Tervetuloa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan ensimmäiseen ”Säätiöille lain lukua” -blogikirjoitukseen.

Läs hela artikeln >