BLOGI | 4.5.2016

Joukkoistamalla parannusta joukkorahoituslakiin

BLOGI | 4.5.2016

Martin Löfman

Uusi joukkorahoituslaki ja vaikuttavuussijoitukset voivat avata hyviä mahdollisuuksia säätiöille uudistaa tukimuotojaan.

Joukkorahoitus (crowdfunding) on viime vuosina yleistynyt tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden erilaisille hankkeille sekä yritysten toimintaan. Ajatuksena on kerätä suhteellisen pieniä summia suurelta joukolta ihmisiä halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi. Rahoitus kerätään usein laajalta joukolta ja monesti internetissä toimivien palveluvälittäjien palvelualustojen kautta.

Hallituksen tuore esitys (HE 46/2016 VP) joukkorahoituslaiksi oli äskettäin lausuntokierroksella eduskunnan talousvaliokunnalle. Uudella lailla pyritään luomaan joukkorahoitukselle selkeät laintasoiset pelisäännöt, jotta ala pystyy toimimaan ja kasvamaan Suomessa. Tavoitteena on lisäksi selkeyttää eri viranomaisten vastuita joukkorahoituksen valvonnassa, parantaa sijoittajansuojaa ja monipuolistaa rahoitusmarkkinoita. Esityksen mukaan joukkorahoitusta saa välittää vain elinkeinonharjoittaja, joka on merkitty erityiseen joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin. Rekisteristä ja valvonnasta vastaa Finanssivalvonta. Lakiehdotuksen soveltamisalaan eivät kuulu kaikki markkinoilla esiintyvät joukkorahoituksen muodot, vaan ainoastaan rahoitusmarkkinoilla ilmenevät elinkeinotoiminnan rahoituksessa hyödynnetyt laina- ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus.

Uusi laki voi parhaassa tapauksessa edesauttaa myös vapaan kansalaistoiminnan rahoittamista sekä antaa tilaa innovaatioille hankkeiden rahoituksessa. Säätiöt ja muut yleishyödylliset yhteisöt voivat toimia hyvin erilaisissa rooleissa joukkorahoitusmarkkinoilla esim. rahoituksen saajana, sijoittajina tai palveluntarjoajina. Niinpä uusi laki tuo säätiöille monta mielenkiintoista näkökulmaa.

Eduskunnan talousvaliokunta pyysi myös Neuvottelukunnalta lausuntoa esitetystä laista. Hyvin valmistellusta lakiesityksestä huolimatta oli aiheellista esittää muutama kehitysehdotus. Nykyisellään esitys on luomassa alalle ”pakollista itsesääntelyä”: Neuvottelukunnan oma vankka kokemus Hyvästä säätiötavasta osoittaa parhaiten, että vapaaehtoisuus synnyttää aitoa luottamusta ja kentän sisäisen valvonnan tehostumista ilman lain tasoista määrittelyä. Lakiehdotuksessa ehdotetaan itsesääntelyelimen perustamista. Itsesääntely on lähtökohtaisesti vapaaehtoista, joten sen määrääminen pakolliseksi on paradoksaalista.

Lakiesitys on nyt myös vaarassa olla vanhanaikainen jo ennen hyväksymistään: siinä ei edes mainita ns. vaikuttavuussijoittamista (Social Impact Investing). Vaikuttavuussijoittaminen yleistyy myös Suomessa kansainvälisen mallin mukaisesti sekä säätiöiden toimintamuotona että säätiöiden sijoitusmuotona. Tavallisin vaikuttavuusinvestointimuoto on ns. tulosperusteinen rahoitussopimus (Social Impact Bond, SIB tai Pay-for-success bond). Taloudellinen korvaus maksetaan vain onnistuneen toiminnan tuloksista, joka tarkoittaa taloudellista säästöä julkisen sektorin palveluntarjoajalle lähtötilanteeseen verrattuna. Ilman tulosta – ja sen synnyttämää säästöä – julkisella sektorilla ei ole tulos-palkkion maksuvelvollisuutta. Julkinen sektori maksaa siis vain mitattavien tavoitteiden täyttymisestä, esimerkiksi jos kunta saavuttaa säästöjä. Neuvottelukunnan jäsensäätiö Me-säätiö on ensimmäisenä lähtenyt mukaan Sitran kanssa yhteistyössä toteutettavaan ”sibbiin”. Kansainvälisesti yritetään myös saamaan ”sibit” kansalaisten ulottuville, mahdollistamalla sijoitukset joukkorahoituksen kautta.

Ehdotetun lain soveltuvuus vaikuttavuussijoituksiin sekä suhde rahankeräyslakiin on epäselvä. SIB ei rahoitusmuotona lukeudu esityksessä mainittuihin lahjoitusmuotoiseen tai hyödyke-, vastike- tai palkintomuotoiseen joukkorahoitukseen. Sijoitusmuotoinen joukkorahoituskaan ei tulon muodostuksen näkökulmasta vastaa vaikuttavuussijoituksia. Kyse ei ole myöskään vastikkeettomasta lahjoitusmuotoisesta joukkorahoituksesta, josta säädetään rahankeräyslaissa siltä osin kuin yleisöön vetoamalla rahankeräysluvan nojalla kerätään varoja yleishyödylliseen tarkoitukseen. Muulla tavoin toteutettu yleisöön kohdistettu vastikkeeton lahjoitusmuotoinen joukkorahoitus on taas rahankeräyslain nojalla kiellettyä ja rahankeräysrikoksena rangaistavaa.

Yleishyödyllisen yhteisön näkökulmasta ongelmia aiheuttaa myös se, että joukkorahoituslaki kattaa ainoastaan elinkeinotoiminnan rahoituksessa hyödynnetyn joukkorahoituksen. Yleishyödyllisen yhteisön näkökulmasta lakiesityksen rajanveto elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan välille ei ole optimaalinen. Tietyn toiminnan pitäminen elinkeinotoimintana aiheuttaa tunnetusti usein epätoivottavia seurauksia yleishyödylliselle yhteisölle.

Vaikuttavuusinvestointien yleistyessä Suomessakin saattaa tulla nopeasti tarve sisällyttää myös tämä rahoitusmuoto lainsäädäntöön. Tästä syystä Neuvottelukunta katsoi lausunnossaan Eduskunnan talousvaliokunnalle, että olisi syytä jo tässä vaiheessa selvittää vaikuttavuussijoitusten suhde joukkorahoituslakiin. Aika näyttää, millaisiksi joukkorahoitusmarkkinat Suomessa muodostuvat, mutta toivottavaa on, että myös säätiöillä on mahdollisuuksia hyödyntää joukkorahoitusta tulevaisuudessa mahdollisimman monipuolisesti.

blogi | 30.4.2019

Apurahansaajia ei veroteta sivistysvaltiossa

Martin Löfman, lakimies

Yleishyödylliset yhteisöt on jätettävä ehdotetun osinkojen lähdeveron ulkopuolelle, sillä vero olisi suoraan pois apurahan saajilta.

Läs hela artikeln >

blogi | 27.3.2019

Urlus-Säätiö jakoi yli 1,5 miljoonaa euroa

Läs hela artikeln >

blogi | 12.6.2017

Verotusko muuttumassa oikeudenmukaiseksi?

Martin Löfman, lakimies

Verokeskustelu on viime aikoina jatkunut kiivaana, kun useat eri tahot ovat esittäneet muutosehdotuksia verotukseen. Suomessa on totuttu siihen, että veroehdotukset tehdään kilpailukyvyn sekä valtiontulojen lisäämiseksi, mutta nyt ollaan liikkeellä jopa oikeudenmukaisuuden nimessä.

Läs hela artikeln >

blogi | 21.3.2017

Tilinpäätös vuoden 2016 säätiösääntelystä on yhtaikaa yli- ja alijäämäinen

Martin Löfman, Lakimies

Vuosi 2016 toi paljon uutta sääntelyä ja ohjeistusta säätiöiden noudatettavaksi. Epäselvät tulkinnat ylläpitävät epävarmuutta vielä 2017. Silti kansalaisyhteiskunta Suomessa voi hyvin moniin maihin verrattuna.

Läs hela artikeln >

blogi | 19.10.2016

Mainostajien rahaston palkinto Sasu Sorkiolle

Läs hela artikeln >

blogi | 14.10.2016

Minäkö jäävi? Esteellisyyssäännöt säätiöissä ja yhdistyksissä

Martin Löfman, lakimies

Esteellisyyssäännökset säätiöiden ja yhdistysten osalta eroavat toisistaan mutta merkittävästi myös hallintolaissa tarkoitetusta esteellisyydestä. Säätiöissä on selvästi kiinnitetty entistä enemmän huomiota esteellisyyteen uuden säätiölain voimaantulon jälkeen. Hyvä niin, koska esteellisyyden sääntelyä onkin tiukennettu uudessa laissa. Säätiölain lisäksi Säätiön hyvä hallinto -opas ohjaa esteellisyyden arviointia.

Läs hela artikeln >

blogi | 3.10.2016

Aurora-rahoitustietokannan palveluita jatketaan Turun yliopistossa

Läs hela artikeln >

blogi | 28.9.2016

Säätiöpäivänä 1.10. mukana enemmän säätiöitä ja laajempia tapahtumia kuin koskaan!

Läs hela artikeln >

blogi | 4.5.2016

Joukkoistamalla parannusta joukkorahoituslakiin

Martin Löfman, lakimies

Uusi joukkorahoituslaki ja vaikuttavuussijoitukset voivat avata hyviä mahdollisuuksia säätiöille uudistaa tukimuotojaan.

Läs hela artikeln >

blogi | 4.5.2016

Kaatuneiden muistosäätiön asiamieheksi Taisto Kuronen

Läs hela artikeln >

blogi | 26.4.2016

Kutsu tohtorien uraseurannan valtakunnalliseen julkistustilaisuuteen 1.6. klo 13-16

Läs hela artikeln >

blogi | 19.4.2016

Hallituksen päivitettyyn toimintasuunnitelmaan lupaus pääomasijoitusrahastosijoitusten veroneutraaliteetista

Läs hela artikeln >

blogi | 18.4.2016

Acatiimi 3/2016: Tiede on joutunut puolustuskannalle

Läs hela artikeln >

blogi | 18.4.2016

Tieteessä tapahtuu 2/2016: Säätiö katsoo päiväntiedepolitiikan yli

Läs hela artikeln >

blogi | 18.4.2016

Koululaisten liikkumista tutkitaan Urheiluopistosäätiön apurahojen turvin

Läs hela artikeln >

blogi | 6.4.2016

EU:n tietosuoja-asetus tulee, oletko valmis?

Martin Löfman, lakimies

Juuri kun säätiöissä aletaan tottua uuteen säätiölakiin, seuraava uudistus kurkkii jo nurkan takana.

Läs hela artikeln >

blogi | 22.3.2016

Säätiöiden post doc -poolin keväthaun tulokset – hakuehdot lääkäreille väljentyvät

Läs hela artikeln >

blogi | 16.3.2016

Kansler Thomas Wilhelmsson vald till styrelseordförande för Sigrid Jusélius Stiftelse

Läs hela artikeln >

blogi | 14.3.2016

Ennätysmäärä apurahoja lääketieteelle

Läs hela artikeln >

blogi | 14.3.2016

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus etsii rahastokoordinaattoria

Läs hela artikeln >

blogi | 9.3.2016

Väinö Tannerin säätiön 2016 Tanner-luento

Läs hela artikeln >

blogi | 7.3.2016

Ilmoittaudu: Tieteessä tapahtuu -foorumi III ”Kaiken maailman dosentit” – onko tieteen arvostus heikkenemässä?

Läs hela artikeln >

blogi | 4.3.2016

Ollako arvonlisävelvollinen vai ei?

Martin Löfman, lakimies

Hakeutuminen arvonlisä- eli alv-velvolliseksi on monelle yleishyödylliselle yhteisölle, siis myös säätiölle, taloudellisesti järkevää.

Läs hela artikeln >

blogi | 29.2.2016

Welcome to the Side Event of the World Press Freedom Day on May 2nd 2016 "Freedom of speech, an academic freedom?"

Läs hela artikeln >

blogi | 10.2.2016

Kaatuneiden Muistosäätiö etsii asiamiestä

Läs hela artikeln >

blogi | 3.2.2016

Kertomus toiminnasta – kauhutarina vai onnellinen loppu?

Martin Löfman, lakimies

Tervetuloa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan ensimmäiseen ”Säätiöille lain lukua” -blogikirjoitukseen.

Läs hela artikeln >

blogi | 2.2.2016

Instrumentariumin tiedesäätiö sai uuden asiamiehen

Läs hela artikeln >

blogi | 21.1.2016

Nesslingin säätiö tarjoaa ympäristötutkijoille maksuttomia työskentelytiloja

Läs hela artikeln >

blogi | 15.1.2016

Paulon säätiö myönsi 598 000 euroa apurahoja vuodelle 2016

Läs hela artikeln >

blogi | 12.1.2016

Osallistu Kansan Sivistysrahaston kyselytutkimukseen

Läs hela artikeln >

blogi | 30.12.2015

HY: päivän humanisti Liisa Suvikumpu näköalapaikalla Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnassa

Läs hela artikeln >

blogi | 16.12.2015

Säätiöiden post doc -pooli jatkaa toimintaansa uudella kolmivuotiskaudella.

Läs hela artikeln >

blogi | 9.12.2015

”Talkoot käyntiin apurahalla” - Taloustaito 11/2015

Läs hela artikeln >

blogi | 9.12.2015

"Maailmanluokan meininkiä: suomalaissäätiöiden tuella himoitussa Singular Universityn ohjelmassa” - Kauppalehti 3.11.2015

Läs hela artikeln >

blogi | 2.12.2015

Säätiömarkkinat 12.1.2016: Säätiömaailman uudet ulottuvuudet - ole mukana!

Läs hela artikeln >

blogi | 23.11.2015

Kutsu Sitran Vauhtia vaikuttavuusinvestoimiseen 2.0 -tilaisuuteen 9.12.2015

Läs hela artikeln >

blogi | 9.11.2015

Metsänparannussäätiö sulautuu Metsämiesten Säätiöön

Läs hela artikeln >

blogi | 9.11.2015

Oulun Mallin luoja sai Liikesivistysrahaston palkinnon

Läs hela artikeln >

blogi | 5.11.2015

Sinustako Kansan Sivistysrahaston viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen

Läs hela artikeln >

blogi | 8.10.2015

Neuvottelukunnan lakimieheksi säätiöverotuksen asiantuntija

Läs hela artikeln >

blogi | 7.10.2015

Yle KulttuuriCocktail: Festivaali pohti miten maahanmuuttaja tulee suomalaiseksi

Läs hela artikeln >

blogi | 5.10.2015

Metsäsäätiö törmäytti apurahansaajia Säätiöpäivänä

Läs hela artikeln >

blogi | 5.10.2015

Teot ratkaisevat – Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö etsii ideoita, joista sparrataan isompia hankkeita

Läs hela artikeln >

blogi | 30.9.2015

Säätiöpäivänä Metsämiesten Säätiö kasvattaa tulevaisuuden osaamista

Läs hela artikeln >

blogi | 30.9.2015

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse deponerar sin Salvi Iris Gold harpa hos Sibelius-Akademin - Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö lainaa Salvi Iris Gold harppunsa Sibelius-Akatemialle

Läs hela artikeln >

blogi | 17.9.2015

Framtidens människa – Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses symposium 25.9.2015 kl. 9.20–18.30 on-line

Läs hela artikeln >

blogi | 17.9.2015

Kutsu: Mitä mittaat, sitä saat? Tieteessä tapahtuu foorumi 20.10.2015 klo 9.30 - 12, Tieteiden talo, Helsinki

Läs hela artikeln >

blogi | 16.9.2015

Puurakentamisen professori lahjoitusvaroin Aalto-yliopistoon Itävallasta - En donationsprofessur i träbyggnadsteknik till Aalto-universitet från Österrike

Läs hela artikeln >

blogi | 2.9.2015

Reijo Rautauoman säätiö mukana Vesisankarit-hankkeessa

Läs hela artikeln >

blogi | 26.6.2015

Haastekilpailun avulla Napoleon loi säilykepurkin – Myös Suomessa haetaan uusia ratkaisuja vanhalla keinolla

Läs hela artikeln >

blogi | 17.6.2015

Säätiörahoituksella 400 professoria vuodeksi tutkimustyöhön - 400 professorer får ett års forskningsstipendium med stiftelsefinansiering

Läs hela artikeln >

blogi | 10.6.2015

KAKS - Kuntatutkimukseen liki puoli miljoonaa euroa

Läs hela artikeln >

blogi | 10.6.2015

The 26th Sigrid Jusélius International Symposium: “Emerging infections”

Läs hela artikeln >

blogi | 10.6.2015

KAUTE-säätiö painotti digitalisaatioon liittyvää tutkimusta apurahapäätöksissään

Läs hela artikeln >

blogi | 27.5.2015

Veronsaajien oikaisulautakunta kyseenalaistanut voitonjakolainarakenteeseen liittyvän verokäytännön

Läs hela artikeln >

blogi | 27.5.2015

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö jakaa apurahoja lähes 1,3 miljoonaa euroa

Läs hela artikeln >

blogi | 13.5.2015

PRH:n Juha Viertola uusiin tehtäviin

Läs hela artikeln >

blogi | 29.4.2015

Högskolestiftelsen i Österbotten delar ut nästan 1 miljon

Läs hela artikeln >

blogi | 29.4.2015

Säätiölain teksti on nyt julkaistu säädöskokoelmassa

Läs hela artikeln >

blogi | 17.4.2015

Metsäala kehittää ihmisjohtamista uudessa Metsäalan Johtamisakatemiassa

Läs hela artikeln >

blogi | 17.4.2015

OP Ryhmän tieteelliset säätiöt jakoivat 1 202 050 euroa apurahoja

Läs hela artikeln >

blogi | 8.4.2015

Urheiluopistosäätiö: Väitöskirja selvittää lapsuusajan yhteyksiä liikunnalliseen kehitykseen

Läs hela artikeln >

blogi | 1.4.2015

Säätiöiden post doc -poolin keväthaun tulokset

Läs hela artikeln >

blogi | 30.3.2015

Sigrid Jusélius Stiftelse delar ut 17,2 miljoner euro för medicinsk forskning - Sigrid Juséliuksen Säätiö jakaa 17,2 miljoonaa euroa lääketieteelliseen tutkimukseen

Läs hela artikeln >

blogi | 17.3.2015

Keskusta visioi yleishyödyllisistä yhteisöistä kasvuyritysten rahoittajia

Läs hela artikeln >

blogi | 25.2.2015

The Council of Finnish Foundations website in English has been published!

Läs hela artikeln >

blogi | 25.2.2015

SRNK:n englanninkieliset verkkosivut julkaistu!

Läs hela artikeln >

blogi | 11.2.2015

Säätiölain käsittely päättyi hyväksyntään

Läs hela artikeln >

blogi | 4.2.2015

Säätiöt esillä Suomi Areena goes Eduskunta -tapahtumassa

Läs hela artikeln >

blogi | 4.2.2015

Säätiö kaipaa kumppaneita: asiamiestä etsitään, toimitiloja tarjotaan

Läs hela artikeln >

blogi | 23.1.2015

Metsäsäätiölle sanottiin kyllä 37 000 puukaupassa

Läs hela artikeln >

blogi | 21.1.2015

Säätiömarkkinat 9.2.2015

Läs hela artikeln >

blogi | 14.1.2015

TSR: Työelämän tutkimukseen ja kehittämiseen 11 miljoonaa euroa

Läs hela artikeln >

blogi | 18.12.2014

Metsämiesten Säätiöltä professuurialoite ja -rahoitus

Läs hela artikeln >

blogi | 18.12.2014

KAKS: Kuntatutkimukseen 299 700 euroa.

Läs hela artikeln >

blogi | 17.12.2014

Kansan Sivistysrahaston onnittelulaulukilpailu

Läs hela artikeln >

blogi | 8.12.2014

Liikesivistysrahaston syksyn 2014 apurahat

Läs hela artikeln >

blogi | 4.12.2014

Alkoholitutkimussäätiö myönsi tutkimukseen 562 699 euroa

Läs hela artikeln >

blogi | 27.11.2014

Säätiöiden post doc - poolin syyshaussa taas ennätysmäärä hakijoita - Igen rekordmånga sökande i vårens ansökan till Stiftelsernas post doc- pool

Läs hela artikeln >

blogi | 26.11.2014

Tieteessä tapahtuu 6/2014: Tukevatko säätiöt vaikuttavaa tutkimusta?

Läs hela artikeln >

blogi | 26.11.2014

Paavo Nurmen Säätiö on myöntänyt apurahoja sydän- ja verisuonitautien sekä yleisen kansanterveyden tutkimiseen 150.000 euroa vuonna 2014.

Läs hela artikeln >

blogi | 24.11.2014

Högskolestiftelsen i Österbotten planerar att dela ut 1 miljon euro 2015.

Läs hela artikeln >

blogi | 18.11.2014

Think INK -innovaatiokilpailun voittajalta ratkaisu leikilliseen ohjelmoinnin opetukseen

Läs hela artikeln >

blogi | 18.11.2014

Orionin Tutkimussäätiö on myöntänyt 100 tutkijalle apurahoina yhteensä 780 700 euroa vuodelle 2015.

Läs hela artikeln >

blogi | 14.11.2014

Säätiöistä radiossa YLE Puhe 14.11. klo 12.30

Läs hela artikeln >

blogi | 13.11.2014

Millaisia sijoittajia säätiöt ovat?

Läs hela artikeln >

blogi | 5.11.2014

Tutkimus säätiöiden yleishyödyllisestä asemasta julkaistu

Läs hela artikeln >

blogi | 5.11.2014

Tutkimus säätiöiden yleishyödyllisestä asemasta julkaistu

Läs hela artikeln >

blogi | 4.11.2014

95 -vuotias Liikesivistysrahasto juhlii työn merkeissä

Läs hela artikeln >

blogi | 30.10.2014

Tohtorit työelämässä -verkkoaivoriihi kutsuu kaikki pohtimaan tohtoreiden roolia työelämässä

Läs hela artikeln >

blogi | 20.10.2014

Seitsemäs Hulda Paulo –palkinto jaettiin lokakuussa 2014

Läs hela artikeln >

blogi | 9.10.2014

Uusi säätiölaki lakivaliokuntaan säätiöiden työtä kiittäen

Läs hela artikeln >

blogi | 26.9.2014

Hallitus haluaa helpottaa säätiöiden perustamista ja toimintaa - samalla lisätään avoimuutta

Läs hela artikeln >

blogi | 17.9.2014

Säätiöpäivänä 1.10. luvassa monenlaista säätiöactionia rap-artisti Uniikista museoiden avoimiin oviin

Läs hela artikeln >