SARANAJUTTU | 16.3.2018

Vaikuttavuuden arvioinnin neljä kovaa K:ta

SARANAJUTTU | 16.3.2018

Päivi Tikka, vt. toimitusjohtaja SRNK

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on kannustanut säätiöitä arvioimaan toimintansa vaikuttavuutta. Useat säätiöt ovatkin tarttuneet toimeen, asettaneet vaikuttavuutensa puntariin ja ottaneet tulokset huomioon toimintansa kehittämisessä. Koko säätiökentän toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointia ei myöskään sovi unohtaa. Tätä varten säätiöyhdistyksille ja muille säätiöiden tukijärjestöille on kehitetty kansainvälinen neljän C:n eli suomalaisittain neljän K:n arviointikehikko.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys ja Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Neuvottelukunnalla on muissa maissa sisarjärjestöjä, jotka Euroopassa ovat ryhmittyneet verkostoksi nimeltä Donors and Foundations Networks in Europe, DAFNE. Maailmanlaajuista yhteistyötä tekee vastaavasti verkosto Worldwide Initiatives for Grantmaker Support, WINGS. Nämä verkostot ovat yhdessä laatineet arvointikehikon, jota käyttäen säätiöiden tukiorganisaatiot voivat arvioida kotimaansa säätiökentän toimintaa ja samalla kehittää omaa rooliaan entistä vaikuttavammaksi.

Arviointikehikko keskittyy säätiökentän edistysaskeliin seuraavilla osa-alueilla:
Capacity / Kapasiteetti
• resurssien kasvattaminen
Capability / Kyvykkyys
• tietojen, taitojen ja asiantuntemuksen lisääminen
Connection / Kytkeytyneisyys
• suhteiden ja yhteyksien rakentaminen
Credibility / Kredibiliteetti
• uskottavuuden, maineen ja luotettavuuden parantaminen

Kukin osa-alue jakautuu edelleen pienempiin kokonaisuuksiin, joiden arvioinnin tueksi on annettu ehdotuksia konkreettisista mittareista. Mittaristo, samoin kuin koko arviointikehikko, on tarkoitettu joustavaksi mahdollisuuksien paletiksi. Jokainen arviointia tekevä organisaatio saa valita tarjottujen vaihtoehtojen joukosta omiin tarkoituksiinsa parhaiten sopivia osioita.

Kapasiteetin kasvattamisen onnistumista voidaan arvioida muun muassa seuraamalla säätiösektorin kokoa kuvaavia lukuja, kuten jaettujen apurahojen ja lahjoitusten kokonaissummien tai myönnettyjen apurahojen keskimääräisen suuruuden kehitystä. Osa-alueeseen liittyy myös sektorin toiminnan kestävyys, jonka arviointiin käytetään esimerkiksi säätiöille lahjoituksia tekevien tahojen määrää sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien yleisyyttä.

Kyvykkyyden lisääntymistä arvioidaan säätiökentän toiminnan ammattimaisuutta kuvaavilla mittareilla. Ammattimaisuudesta ja järjestäytymisestä kertovat esimerkiksi yhteiset hyvän säätiöhallinnon ohjeistukset, auki kirjoitetut apurahojen jakoperusteet ja erilaiset palautemekanismit. Muut mittarit liittyvät yleiseen ymmärrykseen ja tutkimustietoon säätiökentästä sekä säätiöiden henkilöstön ammattitaitoon ja sen kehittämiseen.

Kytkeytyneisyyden mittarit tarkastelevat viestintää, yhteistyötä ja yhteiskunnallisia suhteita. Kuinka monta uutiskirjettä alan toimijat ovat lähettäneet tai montako webinaaria järjestäneet? Millaisissa verkostoissa säätiöt ovat mukana? Onko valtiollisten päätöksentekoelimien joukossa erityisesti säätiötoimintaan ja tai yleiseen hyväntekeväisyyteen keskittyviä yksiköitä?

Kredibiliteetin parantumiseen liittyy maineenhallinnan, läpinäkyvyyden ja toiminnan julkisen hyväksyttävyyden elementtejä. Niiden arviointiin voidaan käyttää esimerkiksi mielipidemittausten tuloksia, säätiökenttää käsittelevien lehtiartikkeleiden tai blogitekstien määrää ja sävyä sekä suuren yleisön sitoutumista hyväntekeväisyystoimintaan.

Hyvin hallinnoitu ja vaikuttava säätiökenttä on korvaamaton voimavara koko yhteiskunnalle – ja vaikuttavasti toimiva tukijärjestö on eduksi jokaiselle edustamalleen säätiölle.

Lisälukemista

Esitellyn arviointikehikon käsikirja:
Using the 4Cs – Evaluating professional support to philanthropy

Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin opas: Vaikuttava säätiö!
Helsingin Sanomain Säätiön arviointi: Yhteiskuntaan vaikuttava säätiö
Maj ja Tor Nesslingin Säätiön arviointi: Vaikuttavuutta ympäristötutkimukseen
Suomen Lääketieteen Säätiön Hankeapurahojen vaikuttavuusselvitys

Kuva: Päivi Tikka

Saranajuttu

Vahvojen naisten valtakunta

Monelle suomalaiselle ”Kone” ei enää tuo ensimmäisenä mieleen hissejä. ”Koneesta”, siis Koneen Säätiöstä, on tullut synonyymi laadukkaalle tieteelle ja taiteelle, ennakkoluulottomille yhteiskunnallisille puheenvuoroille ja rajoja rikkoville kulttuuritapahtumille. Ensimmäisenä naispuolisena Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtajana Hanna Nurminen arvioi, että säätiön menestyksen takana on hallituksen ja henkilökunnan dynaamisuus ja ennakkoluulottomuus. Koneen säätiö on pystynyt muuttumaan ajan mukana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Pärlor – Helmiä: Villa Gyllenberg 5.3.–1.6.2014

Efter 60 år öppnas utställningen Pärlor – Samling Wulff på Villa Gyllenberg i Helsingfors. 60 vuoden tauon jälkeen näyttely Helmiä – Kokoelma Wulff nähtävillä Villa Gyllenbergissä, Helsingissä.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Oho! Jari Tervolla ja Eeva Joenpellolla salaperäinen yhteys – katso kuvat!

Verkkojulkaisu on moderni keino hallita ja näyttää taidekokoelmaa. WSOY:n kirjallisuussäätiön taidekokoelman uunituoreet verkkosivut ovat taidehistorioitsija Hanne Selkokarin kaunis ja käytännöllinen luomus

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Apurahansaajan arkea ja juhlaa

Kirjailija-toimittaja Karo Hämäläisen kalenterissa apuraha vapauttaa tilaa taiteelliselle työlle. Karo Hämäläisellä on villi ja vapaa tunne: kaksi kuukautta sitten hän jätti leipätyönsä Arvopaperissa ja heittäytyi freelancetoimittajaksi ja kirjailijaksi. Tässä kirjailijan päiväunessa omaa rooliaan näyttelevät apurahasäätiöt, joiden tuen turvin Hämäläisellä on taloudellinen mahdollisuus kirjoittaa uutta teostaan ainakin jonkin aikaa muista töistä vapaana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Yhteiskunnan toinen mielipide

Säätiölakiuudistus on tärkeä mahdollisuus parantaa säätiöiden toimintaedellytyksiä ja siten hyödyttää koko kansaa. Säätiöiden kautta jokainen meistä voi päättää, mitä asiaa tai aatetta haluaa tukea.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Harry Schaumans Stiftelse 80 år

Tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman från Vasa inledde Harry Schaumans Stiftelse sin verksamhet 1933. Harry Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Säätiöt tv-julkkiksina

Franck Median uusi sarja Säätiöt yksityisistä suomalaisista säätiöistä esitetään joulunpyhinä ja uutenavuotena MTV3-kanavalla. Sarja kertoo yksityisten säätiöiden historiasta ja niiden merkityksestä suomalaisen tieteen, taiteen ja identiteetin tukijoina sekä roolista maamme rakentamisessa - myös tulevaisuuden kannalta.

Läs hela artikeln >