SARANAJUTTU | 21.3.2017

Uusi kansallisaarre?! Lupauksia herättävä tutkimustietovaranto

SARANAJUTTU | 21.3.2017

Liisa Suvikumpu

OKM:n ja sidosryhmien yhteistyönä suunnitellaan kansallisen tutkimustietovarannon julkaisemista. Hankkeen tavoite on kerätä tieto tutkijoiden tuloksista yhteen niin, että tiedot olisivat saatavilla yhdestä paikasta eri tarkoituksiin helposti ja avoimesti. Tuloksena syntyy kattava kokonaiskuva siitä, mitä ja miten Suomessa tutkitaan – ja millä rahalla.

Tieteellinen tutkimus ja sen tulokset digitalisoituvat vauhdilla, ja tieteen avoimuudesta on tullut arvostettu hyve. Kuten muunkin tiedon määrä, myös erilaisten tutkimustulosten ja -tuotosten määrät kasvavat eksponentiaalisesti. Tutkimusta kuvaavia tietoja kerätään lukemattomiin erilaisiin tietojärjestelmiin, joista monet ovat päällekkäisiä, osa suljettuja ja toiset vaikeasti löydettävissä. Usein tuntuukin, että yksinkertaisiakaan tilastotietoja vaikkapa aloittain tai yliopistoittain ei ole saatavilla millään keinoin. Tiedon määrä ja käytettävyys eivät siis kohtaa.

Tutkimustuotosten tehokas kokoaminen ja hallinnointi edellyttävät tutkimusta kuvaavien tietojen yhdenmukaista määrittelyä ja sujuvaa käsittelyä. Tutkimusta kuvaavia tietoja ovat esimerkiksi julkaisuja, tutkimusaineistoja, tutkimusinfrastruktuureita, hankkeita, tutkijoita ja tutkimusryhmiä koskevat metatiedot. Niitä tarvitaan jatkuvasti itse tutkimustyössä sekä tutkimukseen liittyvissä hallinnollisissa prosesseissa kuten rahoitushauissa, -arvioinneissa ja -raportoinnissa, tilastoinnissa, tiedonhauissa, julkaisutoiminnassa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä. Tiedettä tukeville apurahasäätiöille tutkimustietovaranto voisi merkitä aivan uusia työvälineitä apurahaprosessien tehostamiseen ja rahoituksen vaikuttavuuden arviointiin.

Olemassa olevien ja jatkuvasti syntyvien uusien tietovirtojen käytettävyyden parantaminen vähentää kaikkien tutkimuskentällä toimivien hallinnollista työtaakkaa sekä edesauttaa tietojen saatavuutta ja löydettävyyttä. Siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoihin perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Kaiken muun hyvän lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten ja median saatavilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö suunnittelee kansallista tutkimustietovarantoa, joka jo muutaman vuoden kuluttua merkitsisi, että tutkimusta kuvaavat tiedot ovat sujuvasti hyödynnettävissä erilaisissa palveluissa, tiedot syötetään järjestelmiin vain kerran ja tutkimustietojen syöttämistä automatisoidaan. Tietovirtojen sujuvoittaminen edellyttää avoimia rajapintoja, semanttisista yhteen toimivuutta, yhteisiä tietomäärityksiä sekä valmiuksia tiedonsiirron automatisointiin.

Hanke merkitsee yksinkertaisesti siis tutkimuksen tietovirtojen järkeistämistä ja yhdenmukaistamista. Seurauksena:

  • tutkimusta ohjaavat ja rahoittavat organisaatiot saavat kattavan, ajantasaisen ja yhdenmukaisen vertailutiedon tutkimustoiminnasta kansallisesti.
  • yhteismitalliset tiedot mahdollistavat näkymän Suomessa tehtävään tutkimukseen, mikä parantaa edellytyksiä tutkimustiedon käytölle ja tutkimuksen yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle.
  • tutkijoiden ei tarvitse syöttää tietojaan useaan eri järjestelmään. Tutkimuksesta kerättävät metatiedot ovat kootusti yhdessä paikassa valtakunnallisessa tietovarannossa.
  • pysyvät tunnisteet sekä tutkijoille että tuotoksille helpottavat tietojen siirron automatisointia ja tutkijan omien tietojen hyödyntämistä eri palveluissa.
  • tiedot ovat avoimesti hyödynnettävissä esimerkiksi sähköisissä palveluissa.
  • tiedon hyödyntäjän ei tarvitse rakentaa tiedonsiirtoyhteyttä erikseen jokaiseen lähdejärjestelmään (esim. rahoittajalta kuhunkin yliopistoon)

Avoimen tieteen tukemisen, tutkimustiedon levittämisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäksi säätiöille hanke on kiinnostava, koska tietokantaan voidaan lisätä tiedot myös yksityisestä säätiörahoituksesta. Tietokanta tekisi myös säätiörahoituksen uudella tavalla kootusti, selkeästi ja avoimesti näkyväksi. Se edesauttaisi merkittävällä tavalla rahoituspäätösten tulosten ja vaikuttavuuden seuraamista ja arvioimista.

Lisätietoja hankkeesta on tulossa lähiaikoina ministeriöstä.

Saranajuttu

Vahvojen naisten valtakunta

Monelle suomalaiselle ”Kone” ei enää tuo ensimmäisenä mieleen hissejä. ”Koneesta”, siis Koneen Säätiöstä, on tullut synonyymi laadukkaalle tieteelle ja taiteelle, ennakkoluulottomille yhteiskunnallisille puheenvuoroille ja rajoja rikkoville kulttuuritapahtumille. Ensimmäisenä naispuolisena Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtajana Hanna Nurminen arvioi, että säätiön menestyksen takana on hallituksen ja henkilökunnan dynaamisuus ja ennakkoluulottomuus. Koneen säätiö on pystynyt muuttumaan ajan mukana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Pärlor – Helmiä: Villa Gyllenberg 5.3.–1.6.2014

Efter 60 år öppnas utställningen Pärlor – Samling Wulff på Villa Gyllenberg i Helsingfors. 60 vuoden tauon jälkeen näyttely Helmiä – Kokoelma Wulff nähtävillä Villa Gyllenbergissä, Helsingissä.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Oho! Jari Tervolla ja Eeva Joenpellolla salaperäinen yhteys – katso kuvat!

Verkkojulkaisu on moderni keino hallita ja näyttää taidekokoelmaa. WSOY:n kirjallisuussäätiön taidekokoelman uunituoreet verkkosivut ovat taidehistorioitsija Hanne Selkokarin kaunis ja käytännöllinen luomus

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Apurahansaajan arkea ja juhlaa

Kirjailija-toimittaja Karo Hämäläisen kalenterissa apuraha vapauttaa tilaa taiteelliselle työlle. Karo Hämäläisellä on villi ja vapaa tunne: kaksi kuukautta sitten hän jätti leipätyönsä Arvopaperissa ja heittäytyi freelancetoimittajaksi ja kirjailijaksi. Tässä kirjailijan päiväunessa omaa rooliaan näyttelevät apurahasäätiöt, joiden tuen turvin Hämäläisellä on taloudellinen mahdollisuus kirjoittaa uutta teostaan ainakin jonkin aikaa muista töistä vapaana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Yhteiskunnan toinen mielipide

Säätiölakiuudistus on tärkeä mahdollisuus parantaa säätiöiden toimintaedellytyksiä ja siten hyödyttää koko kansaa. Säätiöiden kautta jokainen meistä voi päättää, mitä asiaa tai aatetta haluaa tukea.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Harry Schaumans Stiftelse 80 år

Tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman från Vasa inledde Harry Schaumans Stiftelse sin verksamhet 1933. Harry Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Säätiöt tv-julkkiksina

Franck Median uusi sarja Säätiöt yksityisistä suomalaisista säätiöistä esitetään joulunpyhinä ja uutenavuotena MTV3-kanavalla. Sarja kertoo yksityisten säätiöiden historiasta ja niiden merkityksestä suomalaisen tieteen, taiteen ja identiteetin tukijoina sekä roolista maamme rakentamisessa - myös tulevaisuuden kannalta.

Läs hela artikeln >