SARANAJUTTU | 17.12.2014

6 kohtaa, jotka ainakin kannattaa tarkistaa säätiölain uudistuessa

SARANAJUTTU | 17.12.2014

Säätiölakiuudistus voi edellyttää säätiöiltä sääntömuutoksia. Säätiön hallituksen tulee käydä sääntönsä läpi ja valmistella tarvittavat sääntömuutokset, mutta kiire ei vieläkään ole. Laki tullee voimaan 1.10.2015 ja monin kohdin siirtymäaika helpottaa pahinta kiirettä. On kuitenkin muutama perusasia, jotka kannattaa tarkistaa joka säätiössä. Listasimme ytimekkäästi tärkeimmät tarkistuspisteet, joihin SRNK:n jäsenkunta saa huolellista lisävalaistusta myös keväällä 2015 pyörivässä lakikoulutuksessamme.

1. Ollako hallintoneuvostoa?
Mikäli säätiöllä on hallintoneuvosto, sen tehtävät tulee pohtia tarkoin. Uusi säätiölaki antaa melko suuren vapauden valita hallintoneuvostolle tehtävät. Nämä tehtävät on kuitenkin aina mainittava säännöissä. Lisäksi on aina mainittava jäsenten lukumäärä, asettamistapa ja toimikausi. Hallintoneuvostoa voidaan nimittää muuksikin, kuten valtuuskunnaksi tai valtuustoksi, mutta säännöissä on mainittava että kyse on lain tarkoittamasta hallintoneuvostosta.

2. Itsenäisistä toimikunnista luovuttava
Säätiön toimikunnilla ei voi enää olla itsenäistä päätösvaltaa. Tämän vuoksi säätiön sääntöjä on muutettava siten, että pysyvät toimikunnat (esim. sijoitus- ja apurahatoimikunnat) ovat vain hallituksen valmistelevia elimiä. Käytännössä hallitus voi delegoida päätösvaltaa tietyissä rajoissa toimikunnille, mutta vastuu päätöksistä on aina hallituksella.

3. Toimitusjohtaja-toimielin
Mikäli säätiö haluaa ottaa toimitusjohtajan, siitä täytyy mainita säännöissä. Työsuhteisen johtavan toimitusjohtajan tehtävän muuttaminen toimielimeksi vaatii aina myös henkilön oman suostumuksen.

4. Liiketoiminnan salliminen
Mikäli säätiö harjoittaa liiketoimintaa vain toimintansa rahoittamiseksi, on tästä oltava maininta säännöissä. Tämä ei koske sijoitustoimintaa tai tavanomaista kiinteistösijoittamista. Jos säätiö toteuttaa tarkoitustaan liiketoiminnan muodossa (esim. palvelutalo), tätä ei tarvitse erikseen mainita säännöissä. Liiketoiminnasta maksetaan verot verolainsäädännön mukaan kuten tähänkin asti eli tämä ei muutu säätiölain uudistamisen myötä.

5. Hallituksen jäsenen erottaminen
Uuden lain mukaan sääntöihin voidaan ottaa ulkopuoliselle nimittäjälle mahdollisuus erottaa nimittämänsä jäsen. Tämä koskee siis vain hallituksen ulkopuolista nimittäjää (myös hallintoneuvosto), eikä itse jäsenensä nimittävä hallitus voi saada erottamisoikeutta.

6. Säätiön nimi
Uuden lain mukaan säätiön nimessä tulee olla sanat ”rekisteröity säätiö” tai lyhennys ”sr”. (Lyhenne ”rs” on jo varattu saamelaisyhdistyksille.) Pelkästään tätä varten säätiön ei kuitenkaan tarvitse muuttaa sääntöjään, vaan PRH lisää lyhenteen säätiön nimen perään viran puolesta.

Saranajuttu

Uimahallihaaveita ja alppiruusuja – rantasalmelaissäätiö paikallisena kulttuuritoimijana

Yksi uusimmista Neuvottelukunnan jäsenistä on Rantasalmen Osuuspankin Virkistys- ja Sivistyssäätiö. Se on samalla yksi pienimmistä. Säätiön perusti Rantasalmen Osuuspankki oman 100-vuotisjuhlansa kunniaksi vuonna 2003.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Miten tulla paremmaksi?

Säätiöissä on syytä arvioida säännöllisesti, saavutetaanko asetetut tavoitteet, missä ajassa ja minkälaisin kustannuksin. Vaikuttavuusarviointi voi parhaimmillaan inspiroida ajattelua ja säätiöiden hallitukset voivat käyttää vaikuttavuuden arviointia keinona oman osaamisensa kehittämiseen.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Kuolleen käden elävöittävä siunaus

Säätiömaailman seuratuimpia hankkeita on parhaillaan valmisteilla oleva uusi säätiölaki. Historian lehtien kääntyessä on kiinnostavaa tarkastella, mihin aikalaiskeskustelu kohdistui silloin, kun Eduskunta oli hyväksymässä maan ensimmäistä säätiölakia vuonna 1930.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Kulturvänner för livet

Kulturvän är en av de nya verksamheter som Folkhälsan startat med hjälp av medel från luciainsamlingen. Luciainsamlingarna, som ordnas i samband med valet av Finlands Lucia, har under åren 2011–2013 samlat in medel för att på olika sätt stöda och hjälpa äldre som är ofrivilligt ensamma. År 2013 inbringade insamlingen nästan 114 000 euro.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Kaikkeen sitä on rahaa annettu – Suomen Kulttuurirahasto 75 vuotta

Suomen – ja maailman – suurimpiin säätiöihin kuuluva Suomen Kulttuurirahasto viettää 75-vuotisjuhlavuottaan.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Vahvojen naisten valtakunta

Monelle suomalaiselle ”Kone” ei enää tuo ensimmäisenä mieleen hissejä. ”Koneesta”, siis Koneen Säätiöstä, on tullut synonyymi laadukkaalle tieteelle ja taiteelle, ennakkoluulottomille yhteiskunnallisille puheenvuoroille ja rajoja rikkoville kulttuuritapahtumille. Ensimmäisenä naispuolisena Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtajana Hanna Nurminen arvioi, että säätiön menestyksen takana on hallituksen ja henkilökunnan dynaamisuus ja ennakkoluulottomuus. Koneen säätiö on pystynyt muuttumaan ajan mukana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Pärlor – Helmiä: Villa Gyllenberg 5.3.–1.6.2014

Efter 60 år öppnas utställningen Pärlor – Samling Wulff på Villa Gyllenberg i Helsingfors. 60 vuoden tauon jälkeen näyttely Helmiä – Kokoelma Wulff nähtävillä Villa Gyllenbergissä, Helsingissä.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Oho! Jari Tervolla ja Eeva Joenpellolla salaperäinen yhteys – katso kuvat!

Verkkojulkaisu on moderni keino hallita ja näyttää taidekokoelmaa. WSOY:n kirjallisuussäätiön taidekokoelman uunituoreet verkkosivut ovat taidehistorioitsija Hanne Selkokarin kaunis ja käytännöllinen luomus

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Apurahansaajan arkea ja juhlaa

Kirjailija-toimittaja Karo Hämäläisen kalenterissa apuraha vapauttaa tilaa taiteelliselle työlle. Karo Hämäläisellä on villi ja vapaa tunne: kaksi kuukautta sitten hän jätti leipätyönsä Arvopaperissa ja heittäytyi freelancetoimittajaksi ja kirjailijaksi. Tässä kirjailijan päiväunessa omaa rooliaan näyttelevät apurahasäätiöt, joiden tuen turvin Hämäläisellä on taloudellinen mahdollisuus kirjoittaa uutta teostaan ainakin jonkin aikaa muista töistä vapaana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Yhteiskunnan toinen mielipide

Säätiölakiuudistus on tärkeä mahdollisuus parantaa säätiöiden toimintaedellytyksiä ja siten hyödyttää koko kansaa. Säätiöiden kautta jokainen meistä voi päättää, mitä asiaa tai aatetta haluaa tukea.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Harry Schaumans Stiftelse 80 år

Tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman från Vasa inledde Harry Schaumans Stiftelse sin verksamhet 1933. Harry Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Säätiöt tv-julkkiksina

Franck Median uusi sarja Säätiöt yksityisistä suomalaisista säätiöistä esitetään joulunpyhinä ja uutenavuotena MTV3-kanavalla. Sarja kertoo yksityisten säätiöiden historiasta ja niiden merkityksestä suomalaisen tieteen, taiteen ja identiteetin tukijoina sekä roolista maamme rakentamisessa - myös tulevaisuuden kannalta.

Läs hela artikeln >