SARANAJUTTU | 16.12.2015

Säätiöt ovat sivistyneitä mutta hitaita sijoittajia

SARANAJUTTU | 16.12.2015

Apurahasäätiöt tunnetaan julkisuudessa myöntämistään rahoista ja tukemistaan hankkeista. Näennäisen näkymätöntä on sen sijaan se uurastus, jota säätiöissä tehdään, jotta jaettavaa riittäisi tänään ja tulevaisuudessa. Säätiöille uskotun omaisuuden hoitaminen on säätiöiden ydintoimintaa, jonka osaava hallinta on välttämätöntä sisältötyölle, apurahojen myöntämiselle. Neuvottelukunta halusi selvittää säätiöiden varainhoidon käytäntöjä, joita varainhoitajista riippumaton asiantuntija SijoittajaPro Finland selvitti apurahaa jakavien säätiöiden parissa syksyllä 2015.

Tutkimuksessa selvitettiin säätiöiden sijoitusvarallisuuden hoitamista käytännössä, varainhoidon kustannuksia ja kokemuksia varainhoitopalveluista. Selvityksessä ei tullut suuria yllätyksiä, mitä säätiöiden parissa voidaan tervehtiä tyytyväisyydellä. SijoittajaPro:n mukaan säätiöiden varainhoito on hyvässä järjestyksessä eikä erityisiä huolia kummunnut, edes haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Säätiöitä sijoittajina leimaa pitkäjänteisyys sanan positiivisessa mielessä: osakemarkkinoilla ollaan pitkän sijoitushorisontin kanssa rohkeasti – kuten pitääkin, jotta toiminnan edellytykset ovat turvattuja. Myönteistä on myös, että pitkien korkojen osuus on matala, varsinkin suurissa salkuissa.

Mitä säätiöt sitten voisivat tehdä paremmin? Vastaus on ilmeinen: varautua paremmin tulevien vuosien markkinatilanteeseen. Nyt osakkeet hallitsevat salkkuja, joissa vaihtoehtoisten instrumenttien osuus on suhteellisen pieni. Valikoimaa voisi siis laajentaa. Salkkua voisi muokata nykytilanteessa menemällä reippaasti korkojen, osakkeiden ja perinteisten kiinteistöomistusten ulkopuolelle. Esimerkkiä ja vertailukohtia voisi löytyä kansainvälisistä salkuista ja isoista instituutiosijoittajista. Myös varainhoidon kustannusten ja palveluiden lisäarvon syvällisemmän tuntemuksen lisääminen olisi hyödyksi: vaikka asiat olisivat nyt hyvin, tiiviimmällä perehtymisellä ja varainhoitajien kanssa keskustelulla voisi saada uusia etuja.

Hannu Huuskonen, SijoittajaPron hallituksen puheenjohtaja, piti säätiöiden varainhoitoa todella osaavana. Säätiöt ovat perinteisiä mutta hyvin asioista perillä olevia sijoittajia, jotka kulkevat kultaista keskitietä. Varainhoitajien laadullisia ominaisuuksia arvostetaan korkealle, mitä selittänee osaltaan se, että kun kyse ei ole omista rahoista, on turvallisempaa pelata tunnettujen ja luotettaviksi tiedettyjen toimijoiden kanssa. Varainhoidon ammattimaiselle arvioijalle pisti silmään, että säätiöiden salkuissa nykymaailman muoti-ilmiötä kuten ETF:ä ja indeksirahastoja on vielä vähän. Tämä puolestaan johtunee siitä, että suomalaiset varainhoitajat ovat niin tuoteorientoituneita.

Ihailtavaa on se, että säätiöt uskaltavat olla niin pitkäjänteisiä sijoittajia. Ne ovat rakentaneet salkkunsa strategisesti aidosti pitkällä aikahorisontilla. Tyypilliseen helmasyntiin, markkinan tässä hetkessä elämiseen säätiöt eivät sorru, vaan toteuttavat valitsemaansa strategiaa määrätietoisesti.

Saranajuttu

Uimahallihaaveita ja alppiruusuja – rantasalmelaissäätiö paikallisena kulttuuritoimijana

Yksi uusimmista Neuvottelukunnan jäsenistä on Rantasalmen Osuuspankin Virkistys- ja Sivistyssäätiö. Se on samalla yksi pienimmistä. Säätiön perusti Rantasalmen Osuuspankki oman 100-vuotisjuhlansa kunniaksi vuonna 2003.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Miten tulla paremmaksi?

Säätiöissä on syytä arvioida säännöllisesti, saavutetaanko asetetut tavoitteet, missä ajassa ja minkälaisin kustannuksin. Vaikuttavuusarviointi voi parhaimmillaan inspiroida ajattelua ja säätiöiden hallitukset voivat käyttää vaikuttavuuden arviointia keinona oman osaamisensa kehittämiseen.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Kuolleen käden elävöittävä siunaus

Säätiömaailman seuratuimpia hankkeita on parhaillaan valmisteilla oleva uusi säätiölaki. Historian lehtien kääntyessä on kiinnostavaa tarkastella, mihin aikalaiskeskustelu kohdistui silloin, kun Eduskunta oli hyväksymässä maan ensimmäistä säätiölakia vuonna 1930.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Kulturvänner för livet

Kulturvän är en av de nya verksamheter som Folkhälsan startat med hjälp av medel från luciainsamlingen. Luciainsamlingarna, som ordnas i samband med valet av Finlands Lucia, har under åren 2011–2013 samlat in medel för att på olika sätt stöda och hjälpa äldre som är ofrivilligt ensamma. År 2013 inbringade insamlingen nästan 114 000 euro.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Kaikkeen sitä on rahaa annettu – Suomen Kulttuurirahasto 75 vuotta

Suomen – ja maailman – suurimpiin säätiöihin kuuluva Suomen Kulttuurirahasto viettää 75-vuotisjuhlavuottaan.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Vahvojen naisten valtakunta

Monelle suomalaiselle ”Kone” ei enää tuo ensimmäisenä mieleen hissejä. ”Koneesta”, siis Koneen Säätiöstä, on tullut synonyymi laadukkaalle tieteelle ja taiteelle, ennakkoluulottomille yhteiskunnallisille puheenvuoroille ja rajoja rikkoville kulttuuritapahtumille. Ensimmäisenä naispuolisena Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtajana Hanna Nurminen arvioi, että säätiön menestyksen takana on hallituksen ja henkilökunnan dynaamisuus ja ennakkoluulottomuus. Koneen säätiö on pystynyt muuttumaan ajan mukana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Pärlor – Helmiä: Villa Gyllenberg 5.3.–1.6.2014

Efter 60 år öppnas utställningen Pärlor – Samling Wulff på Villa Gyllenberg i Helsingfors. 60 vuoden tauon jälkeen näyttely Helmiä – Kokoelma Wulff nähtävillä Villa Gyllenbergissä, Helsingissä.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Oho! Jari Tervolla ja Eeva Joenpellolla salaperäinen yhteys – katso kuvat!

Verkkojulkaisu on moderni keino hallita ja näyttää taidekokoelmaa. WSOY:n kirjallisuussäätiön taidekokoelman uunituoreet verkkosivut ovat taidehistorioitsija Hanne Selkokarin kaunis ja käytännöllinen luomus

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Apurahansaajan arkea ja juhlaa

Kirjailija-toimittaja Karo Hämäläisen kalenterissa apuraha vapauttaa tilaa taiteelliselle työlle. Karo Hämäläisellä on villi ja vapaa tunne: kaksi kuukautta sitten hän jätti leipätyönsä Arvopaperissa ja heittäytyi freelancetoimittajaksi ja kirjailijaksi. Tässä kirjailijan päiväunessa omaa rooliaan näyttelevät apurahasäätiöt, joiden tuen turvin Hämäläisellä on taloudellinen mahdollisuus kirjoittaa uutta teostaan ainakin jonkin aikaa muista töistä vapaana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Yhteiskunnan toinen mielipide

Säätiölakiuudistus on tärkeä mahdollisuus parantaa säätiöiden toimintaedellytyksiä ja siten hyödyttää koko kansaa. Säätiöiden kautta jokainen meistä voi päättää, mitä asiaa tai aatetta haluaa tukea.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Harry Schaumans Stiftelse 80 år

Tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman från Vasa inledde Harry Schaumans Stiftelse sin verksamhet 1933. Harry Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Säätiöt tv-julkkiksina

Franck Median uusi sarja Säätiöt yksityisistä suomalaisista säätiöistä esitetään joulunpyhinä ja uutenavuotena MTV3-kanavalla. Sarja kertoo yksityisten säätiöiden historiasta ja niiden merkityksestä suomalaisen tieteen, taiteen ja identiteetin tukijoina sekä roolista maamme rakentamisessa - myös tulevaisuuden kannalta.

Läs hela artikeln >