SARANAJUTTU | 18.12.2013

Harry Schaumans Stiftelse 80 år

SARANAJUTTU | 18.12.2013

Harry Schaumans Stiftelse

Tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman från Vasa inledde Harry Schaumans Stiftelse sin verksamhet 1933. Harry Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden.

Harry Schaumans Stiftelse inledde sin verksamhet 1933 tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman från Vasa. Harry Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden. Ägandet i familjeföretagen lade grunden för hans förmögenhet, men han investerade också i fastigheter och förstod sig på aktiehandel. Han var ingen industriell nyskapare, men han hade en betydande finansiell begåvning som han förstod att utnyttja.

Stiftelsen har under 80 år vuxit till en viktig samhällsbyggare i Vasa, Österbotten och Svenskfinland. Dess uppgift är att förvalta och förkovra arvet efter Harry Schauman. Uppdraget gäller inte bara det ekonomiska kapital Schauman lämnade efter sig, utan också grundsynen att kultur och utbildning är essentiellt för att skapa ett livskraftigt samhälle, speciellt för en språkminoritet.

Stiftelsen ska stöda kultur, utbildning och vetenskap på svenska i Österbotten. Harry Schauman avgränsade tydligt uppdraget både språkligt och geografiskt, vilket är ledstjärna för utdelningspolicyn. Av utdelningen går 70 procent enligt Harry Schaumans testamente till Svensk-Österbottniska samfundet som själv beslutar om sin utdelning. Utdelningen har under ett antal år stigit för att nu uppgå till en miljon euro om året.

Stiftelsen lägger särskild vikt vid den högsta utbildningen. Åbo Akademis, Hankens och Helsingfors universitets verksamhet i Vasa stöds med betydande belopp årligen. I Vasa är stiftelsen en viktig brobyggare mellan språkgrupperna, till exempel som initiativtagare till och uppbackare av den tvåspråkiga juristutbildning som Helsingfors universitet bedriver i domstolsstaden Vasa. Stiftelsen har allt mera tagit rollen som en aktiv initiativtagare i stället för en instans som tar ställning till ansökningar. Stiftelsen har också medverkat aktivt i skapandet av en diplomingenjörsutbildning vid ÅA i Vasa.

Harry Schaumans Stiftelse är den österbottniska länken i det finlandssvenska fondnätverket och samarbetar aktivt med andra stiftelser och fonder. Under 2000-talet har de finlandssvenska fonderna och stiftelserna allt mera börjar samarbeta om projekt som berör hela Svenskfinland. I det nätverket är HSS den centrala österbottniska aktören. Ett exempel är stödet till nyhetsbyrån Svensk Presstjänsts verksamhet i Österbotten samt till den språkvård för journalister som ordnas inom Svensk Presstjänst.

Större projekt utanför universitetsvärlden är Musikfestspelen Korsholm och konstnärsateljéerna på kasernområdet i Vasa. Varje år delas också tiotals mindre understöd ut för bland annat musik, teater, konst och publikationer.

Stiftelsen är den största privata fastighetsägaren i Vasa centrum och är en aktiv utvecklare av stadsbilden. HSS har tagit ett stort ansvar för utvecklingen av Vasa centrum. Sammanlagt äger stiftelsen fem hektar våningsyta under tak. Den är en trygg och pålitlig hyresvärd för 100 privata hyresgäster och 80 företag eller institutioner.

Stiftelsen är också en aktiv och engagerad ägare av dagstidningar och medier i Österbotten. Det helägda mediebolaget HSS Media-bolagen Ab ger ut Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten och Pietarsaaren Sanomat.

Saranajuttu

Vahvojen naisten valtakunta

Monelle suomalaiselle ”Kone” ei enää tuo ensimmäisenä mieleen hissejä. ”Koneesta”, siis Koneen Säätiöstä, on tullut synonyymi laadukkaalle tieteelle ja taiteelle, ennakkoluulottomille yhteiskunnallisille puheenvuoroille ja rajoja rikkoville kulttuuritapahtumille. Ensimmäisenä naispuolisena Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtajana Hanna Nurminen arvioi, että säätiön menestyksen takana on hallituksen ja henkilökunnan dynaamisuus ja ennakkoluulottomuus. Koneen säätiö on pystynyt muuttumaan ajan mukana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Pärlor – Helmiä: Villa Gyllenberg 5.3.–1.6.2014

Efter 60 år öppnas utställningen Pärlor – Samling Wulff på Villa Gyllenberg i Helsingfors. 60 vuoden tauon jälkeen näyttely Helmiä – Kokoelma Wulff nähtävillä Villa Gyllenbergissä, Helsingissä.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Oho! Jari Tervolla ja Eeva Joenpellolla salaperäinen yhteys – katso kuvat!

Verkkojulkaisu on moderni keino hallita ja näyttää taidekokoelmaa. WSOY:n kirjallisuussäätiön taidekokoelman uunituoreet verkkosivut ovat taidehistorioitsija Hanne Selkokarin kaunis ja käytännöllinen luomus

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Apurahansaajan arkea ja juhlaa

Kirjailija-toimittaja Karo Hämäläisen kalenterissa apuraha vapauttaa tilaa taiteelliselle työlle. Karo Hämäläisellä on villi ja vapaa tunne: kaksi kuukautta sitten hän jätti leipätyönsä Arvopaperissa ja heittäytyi freelancetoimittajaksi ja kirjailijaksi. Tässä kirjailijan päiväunessa omaa rooliaan näyttelevät apurahasäätiöt, joiden tuen turvin Hämäläisellä on taloudellinen mahdollisuus kirjoittaa uutta teostaan ainakin jonkin aikaa muista töistä vapaana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Yhteiskunnan toinen mielipide

Säätiölakiuudistus on tärkeä mahdollisuus parantaa säätiöiden toimintaedellytyksiä ja siten hyödyttää koko kansaa. Säätiöiden kautta jokainen meistä voi päättää, mitä asiaa tai aatetta haluaa tukea.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Harry Schaumans Stiftelse 80 år

Tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman från Vasa inledde Harry Schaumans Stiftelse sin verksamhet 1933. Harry Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Säätiöt tv-julkkiksina

Franck Median uusi sarja Säätiöt yksityisistä suomalaisista säätiöistä esitetään joulunpyhinä ja uutenavuotena MTV3-kanavalla. Sarja kertoo yksityisten säätiöiden historiasta ja niiden merkityksestä suomalaisen tieteen, taiteen ja identiteetin tukijoina sekä roolista maamme rakentamisessa - myös tulevaisuuden kannalta.

Läs hela artikeln >