SARANAJUTTU | 13.10.2016

15 idéer för ungas ökade välbefinnande tog sig vidare i stiftelsernas Sekelskaparna-tävling

SARANAJUTTU | 13.10.2016

Liisa Suvikumpu

De finländska stiftelserna har hittat ett antal stora och modiga idéer för finländska ungdomars framtid: finalisterna i innovationstävlingen Sekelskaparna är nu utsedda. Sammanlagt 15 idéer som ökar välbefinnande och delaktigheten i samhället hos ungdomar i åldern 10–26 tog sig vidare i tävlingen.

15 idéer för ungas ökade välbefinnande tog sig vidare i stiftelsernas Sekelskaparna-tävling

De finländska stiftelserna har hittat ett antal stora och modiga idéer för finländska ungdomars framtid: finalisterna i innovationstävlingen Sekelskaparna är nu utsedda.

Sammanlagt 15 idéer som ökar välbefinnande och delaktigheten i samhället hos ungdomar i åldern 10–26 tog sig vidare i tävlingen. Tävlingen arrangeras av 43 finländska stiftelser och fonder som för första gången använder en innovationstävling för att bevilja finansiering. Det här är stiftelsernas största samarbete i denna skala.

Tävlingen fick in sammanlagt 326 ansökningar, vilket visar att det finns ett stort antal människor som önskar att ge ungdomar förbättrade förutsättningar för ett gott liv.

”Teamen som går vidare till final har lyckats identifiera och ta sig an det finländska samhällets stora utmaningar,” säger jurymedlemmen Leena Suurpää, direktör för Röda Korsets De ungas skyddshus.

Bland lösningarna fanns många mentorskapstjänster, idéer för att öka ungdomars sysselsättning och självkänsla samt olika mobilappar. Teamen som tog sig till final jobbar med en rad sinsemellan olika idéer; bland annat skrivkurser för rasifierade flickor, ett utbytesprogram mellan finländska skolor och biospel som hjälper spelaren att följa med det egna välbefinnandet. Idéerna utvecklas ännu under tävlingens gång: avsikten är att skapa stora, ambitiösa lösningar som förbättrar finländska ungdomars liv på ett avgörande sätt.

Sekelskaparnas finalistteam och deras tävlingsidéer:
http://vuosisadanrakentajat.fi/finalisterna/

 • DOOers (Helsingfors) uppmuntrar ungdomar att lära vidare sitt eget kunnande
 • Gen Z (Tammerfors) bygger ungdomar en egen LinkedIn-tjänst.
 • Gutsy People (Helsingfors) gör alla finländska ungdomar till fredsambassadörer.
 • Homma himaan (Helsingfors) skapar bostäder där hyran kan betalas med arbete.
 • Smartup Factory (Helsingfors) uppmuntrar ungdomar att skapa innovationer i sina egna liv.
 • Elämän biopeli (Uleåborg) är ett spel som föddes ur toppforskning.
 • Cine Uni (Helsingfors) ger unga en röst på konstfältet.
 • Integrify (Helsingfors) integrerar genom kodning.
 • Loukko (Helsingfors) skapar ett kulturcentrum fritt från diskriminering.
 • Oppimisen taitajat (Helsingfors) ger alla unga lättillgängligt stöd vid inlärningssvårigheter.
 • Ruskeat tytöt (Helsingfors & Vanda) uppmuntrar rasifierade flickor att skriva.
 • Someturva (Esbo) löser problemet med nätmobbning genom en digital juristtjänst.
 • TunneYhteys (Lumijoki, Uleåborg, Joensuu, Helsingfors& Vasa) skapar ökad självinsikt och empati.
 • Vaihtoviikko (Helsingfors) bygger skolor ett utbytesnätverk inom Finland.
 • Youthbox (Helsingfors) ger varje ungdom en självvald vuxen i livet.

Sekelskaparna pågår fram till oktober. I följande fas jobbar teamen vidare på sina idéer och tävlingen kulminerar i final den 1.10, då en eller flera vinnare utses. Teamet med den bästa lösningen får betydande fondfinansiering för att genomföra sin idé.

Mer information om tävlingen och finalisterna ges av
Julia Jousilahti / Demos Helsinki / julia.jousilahti(a)demoshelsinki.fi / 040 722 4931 och
Liisa Suvikumpu / Delegationen för stiftelser och fonder / liisa.suvikumpu(a)saatiopalvelu.fi / 040 513 9400

Följ Sekelskaparna på Facebook och på Twitter @rakentajat och #sekelskaparna för att hålla dig uppdaterad!

Vuosisadan rakentajat - Sekelskaparna

Saranajuttu

Vahvojen naisten valtakunta

Monelle suomalaiselle ”Kone” ei enää tuo ensimmäisenä mieleen hissejä. ”Koneesta”, siis Koneen Säätiöstä, on tullut synonyymi laadukkaalle tieteelle ja taiteelle, ennakkoluulottomille yhteiskunnallisille puheenvuoroille ja rajoja rikkoville kulttuuritapahtumille. Ensimmäisenä naispuolisena Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtajana Hanna Nurminen arvioi, että säätiön menestyksen takana on hallituksen ja henkilökunnan dynaamisuus ja ennakkoluulottomuus. Koneen säätiö on pystynyt muuttumaan ajan mukana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Pärlor – Helmiä: Villa Gyllenberg 5.3.–1.6.2014

Efter 60 år öppnas utställningen Pärlor – Samling Wulff på Villa Gyllenberg i Helsingfors. 60 vuoden tauon jälkeen näyttely Helmiä – Kokoelma Wulff nähtävillä Villa Gyllenbergissä, Helsingissä.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Oho! Jari Tervolla ja Eeva Joenpellolla salaperäinen yhteys – katso kuvat!

Verkkojulkaisu on moderni keino hallita ja näyttää taidekokoelmaa. WSOY:n kirjallisuussäätiön taidekokoelman uunituoreet verkkosivut ovat taidehistorioitsija Hanne Selkokarin kaunis ja käytännöllinen luomus

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Apurahansaajan arkea ja juhlaa

Kirjailija-toimittaja Karo Hämäläisen kalenterissa apuraha vapauttaa tilaa taiteelliselle työlle. Karo Hämäläisellä on villi ja vapaa tunne: kaksi kuukautta sitten hän jätti leipätyönsä Arvopaperissa ja heittäytyi freelancetoimittajaksi ja kirjailijaksi. Tässä kirjailijan päiväunessa omaa rooliaan näyttelevät apurahasäätiöt, joiden tuen turvin Hämäläisellä on taloudellinen mahdollisuus kirjoittaa uutta teostaan ainakin jonkin aikaa muista töistä vapaana.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Yhteiskunnan toinen mielipide

Säätiölakiuudistus on tärkeä mahdollisuus parantaa säätiöiden toimintaedellytyksiä ja siten hyödyttää koko kansaa. Säätiöiden kautta jokainen meistä voi päättää, mitä asiaa tai aatetta haluaa tukea.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Harry Schaumans Stiftelse 80 år

Tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman från Vasa inledde Harry Schaumans Stiftelse sin verksamhet 1933. Harry Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden.

Läs hela artikeln >

Saranajuttu

Säätiöt tv-julkkiksina

Franck Median uusi sarja Säätiöt yksityisistä suomalaisista säätiöistä esitetään joulunpyhinä ja uutenavuotena MTV3-kanavalla. Sarja kertoo yksityisten säätiöiden historiasta ja niiden merkityksestä suomalaisen tieteen, taiteen ja identiteetin tukijoina sekä roolista maamme rakentamisessa - myös tulevaisuuden kannalta.

Läs hela artikeln >