heading-symbol

SRNK

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Neuvottelukuntaan kuuluu tällä hetkellä 197 jäsentä.

Yksityisten säätiöiden merkitys yhteiskunnallemme on huomattava: vuonna 2017 yksinomaan Neuvottelukunnan jäsensäätiöt tukivat suomalaista tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tavoitteita yli 516 miljoonalla eurolla. Säätiöt ovat mahdollistajia, jotka voivat parantaa maailmaa ja toteuttaa unelmia. Säätiöiden toimintaedellytyksistä huolehtiminen hyödyttää siten koko yhteiskuntaa.

23 säätiötä perusti Neuvottelukunnan epäviralliseksi yhteistyöelimeksi syksyllä 1970. Rekisteröity yhdistys Neuvottelukunnasta tuli loppuvuodesta 2003, kun 52 perustajatahoa allekirjoitti virallisen perustamiskirjan.

Yhdistys on osa kansallista säätiökenttää ja yleismaailmallista kolmatta sektoria. Neuvottelukunta toimii yhdessä yhteiskunnallisten, tieteellisten, taiteellisten ja kulttuuristen instituutioiden sekä apurahansaajien kanssa. Neuvottelukunta on Euroopan kansallisten säätiöyhdistysten liiton DAFNE:n ja maailmanlaajuisen WINGS:n jäsen, ja tekee yhteistyötä Euroopan säätiökeskuksen EFC:n kanssa.

Neuvottelukunta on jäsentensä etujen ajaja ja puolustaja, kouluttaja ja sparraaja, tiedonvälittäjä ja keskustelufoorumi, tutkija ja julkaisija. Yhdistys toimii ennakoiden ja säätiökentän kehitystä ohjaten. Medialle ja suurelle yleisölle Neuvottelukunta tarjoaa ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa säätiötietoa ja kiinnostavia näkökulmia säätiöihin. Apurahanhakijat tuntevat Neuvottelukunnan opastajana apurahakysymyksissä ja Aurora-tietokannan ylläpitäjänä.

Katso myös
SRNK:n esitykset ja aineistot Slideshare-palvelussa

Member sign

miten jäseneksi neuvottelukuntaan

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. ottaa jäsenikseen apurahoja säännöllisesti jakavia tai vastaavalla tavalla toimivia yleishyödyllisiä säätiöitä, rahastoja ja yhdistyksiä, jotka sitoutuvat noudattamaan Hyvää säätiötapaa.

Tarjoamme jäsenillemme opastusta säätiön hyvässä hallinnossa, juridiikassa, viestinnässä ja muissa säätiöihin liittyvissä kysymyksissä, omakustannehintaisia koulutuksia, muita tilaisuuksia ja 6–8 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenkirjeen. Jäsenyys edistää tiedonsaantia toimintakenttämme ajankohtaisista kysymyksistä ja verkostoitumista muiden apurahoittajien kanssa. Jäsenten ääni kantaa myös alan edunvalvonnassa.

Jäseneksi haetaan lähettämällä Neuvottelukunnan hallitukselle osoitettu vapaamuotoinen hakemus, jonka liitteinä toimitetaan yhteisön säännöt, viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös. Muista tarkistaa, että hakemuksessa on myös säätiön postiosoite ja yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Ennen jäsenhakemuksen lähettämistä pyydämme olemaan yhteydessä Neuvottelukunnan lakimieheen, Martin Löfmaniin, jolta saa myös lisätietoja: p. 040 766 5681 tai sähköposti: martin.lofman(at)saatiopalvelu.fi.

JÄSENET, SÄÄNNÖT JA STRATEGIA

JÄSENET

Jäsenistöömme kuuluu Suomen tärkeimpiä apurahasäätiöitä, jotka tukevat monia eri aloja.

SÄÄNNÖT

Säännöissämme määritellään mm. jäsenkriteerit ja toimintamme tarkoitus.

STRATEGIA

Strategiamme 2019–2021 mukaan Neuvottelukunta

  • vahvistaa yleistä mielikuvaa säätiöiden merkityksestä yhteiskunnassa, selkeyttää asiatiedoin säätiöiden asemaa julkisessa keskustelussa sekä vaikuttaa lainsäädäntöön ja muuhun säätelyyn säätiöiden eduksi ja toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi. 

  • viestii monipuolisesti ja ajankohtaisesti, kehittää säätiöiden keskinäistä yhteistyötä ja luo säätiöille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. 

  • hyödyttää tutkimustiedolla säätiöitä itseään ja julkista päätöksentekoa. Tutkimustarpeiden kartoittaminen ja tutkimusten toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä jäsenkunnan ja sidosryhmien kanssa.

  • tukee, neuvoo ja kouluttaa jäsenistöä monipuolisesti, ennakoiden, joustavasti ja ammattimaisesti. Neuvottelukunta tarjoaa säätiöille mahdollisuuksia uudelleenajatteluun ja tuo esiin säätiöiden luomia roolimalleja muutokselle.

HYVÄ SÄÄTIÖTAPA

Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa säätiötä ja rahastoa aloitti vuonna 1970 säännöllisen yhteydenpidon. Toiminta vakiintui pian ja siitä muodostui Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry – Delegationen för stiftelser och fonder rf, johon kuuluu vuonna 2019 jo 197 jäsentä, säätiöitä ja yhdistyksiä (jäljempänä ”jäsenet”).

Neuvottelukunnan jäsenet ovat todenneet, että neuvottelukunnan tehtävä on jäsentensä edunvalvonta sekä tarjota jäseninään oleville apurahoja jakaville yleishyödyllisille yhteisöille mahdollisuus tietojen ja mielipiteiden vaihtoon yhteisissä asioissa.

Tiedostaen asemansa erityisryhmänä sekä vastuunsa yhteiskunnassa sidosryhmilleen Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry – Delegationen för stiftelser och fonder rf:n jäsenet ovat hyväksyneet 24. huhtikuuta 2006 seuraavan hyvää säätiötapaa koskevan ohjeen.

Hyvä säätiötapa neuvoo, miten hyvä säätiö toimii.