IDEAKIRSTU Säätiöpäivän tapahtumiksi

Lataa tästä Ideakirstu-pdf.

Apurahainfo: Pitäkää apurahansaajille info-tilaisuus, jossa kerrotte säätiönne toimintaperiaatteista ja esittelette aiempia hankkeita.

Apurahajuhla: Pitäkää apurahansaajille juhla. Kutsukaa lehdistökin paikalle houkuttelevalla tiedotteella seuraamaan apurahojenne jakamista. Tehkää tilaisuudesta kiinnostavampi järjestämälle se jonkin rahoittamanne projektin tiloissa.

Avoimet ovet: Avatkaa säätiönne ovet yleisölle Säätiöpäivänä vaikkapa ilmoituksella paikallislehdessä. Monet ovat aidosti kiinnostuneita näkemään, miltä säätiöissä näyttää ja mitä niissä tapahtuu!

Elokuvailta: Järjestäkää avoin leffailta, jolloin esitätte filmin tai useampia säätiöönne liittyen.

Fakta homma: Kutsukaa säätiönne tukemia asiantuntijoita paneelikeskusteluun ajankohtaisesta aiheesta, josta voitte informoida myös lehdistöä ja kertoa nettisivuillanne.

Flashmob: Organisoikaa julkinen esitys tai kulkue apurahaa saaneen tieteilijä- tai taiteilijaryhmän voimin jossakin yllättävässä julkisessa paikassa.

Hankejulkistus: Kertokaa säätiönne rahoittamasta tulevasta hankkeesta julkisesti tai vierailkaa tutustumassa rahoittamaanne kohteeseen juuri 1.10.

Hyväntekeväisyystempaus: Järjestäkää säätiönne tukialaan liittyvä hyväntekeväisyystempaus.

Julkkari: Suuri yleisö on kiinnostunut numeroista! Ajoittakaa apurahojenne tai rahoittamanne tutkimuksenne julkistaminen Säätiöpäivään.

Julkkis: Kutsukaa tunnettu henkilö (mieluiten oma apurahansaajanne!) käymään säätiössänne ja kertokaa siitä medialle ja suurelle yleisölle, joka voi tulla tapaamaan julkkista.

Kohtauspaikka: Isännöikää säätiönne stipendiaattien ja alumnien tapaaminen.

Lahjoittaja näkyviin: Ihmisiä kiinnostavat lahjoittajat ja ihmiset säätiöiden taustalla. Kutsukaan säätiönne lahjoittaja yleisötilaisuuteen kertomaan näkemyksistään.

Lausuntaa: Kutsukaa rahoittamanne runoilija tai kirjailija lausumaan otteita teoksestaan.

Lehdistötilaisuus: Pitäkää yhteistyössä muiden omalla alueellanne vaikuttavien säätiöiden kanssa lehdistötilaisuus, jossa esittäydytte ja esittelette tärkeitä tai uusimpia rahoittamianne hankkeita tai muita ajankohtaisia teemoja.

Mainosständi: Jos säätiöllänne on valmis logolla tai nimellä varustettu ”mainos”-banderolli tai ständi, asettakaa se Säätiöpäivän ajaksi toimistonne ulkopuolelle jalkakäytävälle näkyviin. Jos säätiöllänne ei ole mitään suurikokoista visuaalista materiaalia, nyt on hyvä hetki teettää!

Musiikkia: Järjestäkää konsertti.

Nuorisoisku: Jalkautukaa nuorisoon pariin, menkää paikkakunnan lukioon esittäytymään ja kertomaan säätiön toiminnasta (ja muistakaa tarjota oppilaille mehua ja keksejä).

Näyttely: Jos pidätte syksyllä näyttelyn, ajoittakaa sen avajaiset Säätiöpäiväksi 1.10.

Palkintojen jako: Myöntäkää ja julkistakaa säätiönne palkinto 1.10.

Positiivista ajattelua: Julkistakaa säätiöönne liittyvä jokin myönteinen tieto, tiedote tai lausunto Säätiöpäivänä. Yksinkertaisimmillaan vaikkapa: ”Säätiöiden Säätiö on päättänyt jakaa tänä vuonna ennätysmäärän apurahoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.”

Syysjuhla: Järjestäkää paikkakunnallanne syysjuhla tai tarjotkaa kyläläisille kahvia keskustorilla.

Säätiöopastus: Pitäkää alueenne säätiöiden kanssa yhteinen säätiöopastus paikkakunnallanne. Kohteina voivat olla rahoitusta saaneet tai säätiöiden toimistot tai perustajien elämäntarinoihin kietoutuvat paikat.

Säätiösportti: Kutsukaa kaikki säätiön urheilutapahtumaan, viestijuoksuun, ”Säätiökymppiin”, pussijuoksuun tai köydenvetoon.

Viestintää: Ajoittakaa uutiskirjeenne tai muu sopiva ulkoinen viestintänne Säätiöpäivälle ja kertokaa viestissä myös Säätiöpäivästä.

Mitä teettekään, mainitkaa 1.10. joka välissä ja jokaiselle, että tänään vietetään Säätiöpäivää. Säätiöt kaikkien ja kaikki säätiöiden puolesta!

    

Säätiöpäivää vietetään, jotta kaikki suomalaiset tietäisivät,

Säätiötwiitit