1-2-3: numerotietoa säätiöistä

Yleistä lisätietoa säätiöistä saa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan verkkosivuilta. Alla olevaan listaan on koottu mielenkiintoisia numeroita säätiöihin ja niiden toimintaan liittyen. Hassuillakin vertailuluvuilla numerot kertovat omaa tarinaansa säätiöistä yhteiskunnassa.

3. Säätiöt ovat osa kolmatta sektoria.

35 kpl. Vuosittain Suomessa perustetaan keskimäärin 35 uutta säätiötä.

800 kpl. Suomessa on noin 800 apurahasäätiötä, joiden tarkoitus on tukea apurahoin yleishyödyllisiä tarkoituksia kuten tiedettä ja taidetta sekä kulttuurihankkeita. Näiden lisäksi on yli parituhatta toiminnallista säätiötä, jotka esimerkiksi ylläpitävät hoitolaitoksia tai kulttuuri-instituutioita.

900 vuotta. Platonin akatemiaa rahoitettiin tunnetun filosofi Platonin tähän tarkoitukseen määräämillä varoilla lähes yhdeksän vuosisataa.

1000 vuotta. Pisimpään nykypäivään toiminnassa säilyneitä säätiöitä lienevät Turkissa sijaitsevat moskeijat, joista vanhimpien hoitoon on määrätty varat jo yli vuosituhat sitten.

1400 eaa. Ensimmäisinä säätiöinä voitaneen pitää jo muinaisessa Egyptissä hautojen hoitoon ”ikuisiksi ajoiksi” määrättyjä varoja lähes puolitoista tuhatta vuotta ennen ajanlaskumme alkua.

1766. Suomen vanhimman edelleen toimivan säätiön, Borgå gymnasiilektorers Ebbo-fondin juuret juontavat aina vuoteen 1766.

2 850 kpl. Säätiöiden määrä Suomessa vastaa puhelinten määrää Eduskunnassa. Lisäksi Suomessa on tuhansia epäitsenäisiä rahastoja ja säätiöityjä varoja, jotka toimivat yleishyödyllisten säätiöiden tai yhdistysten yhteydessä.

7 300 henkilötyövuotta. Säätiöt ovat tärkeitä työnantajia. Säätöiden kautta ihmiset tekevät paljon myös vapaaehtoistyötä yhteiseksi hyväksi.

20 309,40 €. Tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut apurahat ja palkinnot ovat Suomessa verottomia 20 309,40 euroon saakka vuonna 2017.

110 000 kpl. Säätiöiden määrä Euroopassa on sama kuin rekisteröityjen moottoripyörien määrä Suomessa.

135 000 kpl. Säätiöiden ohella kolmanteen sektoriin kuuluvia yhdistyksiä on Suomessa peräti 135 000. Yhdistykset hoitavat monia samoja tehtäviä kuin säätiöt, ja niitä ovat esimerkiksi seurat, liitot, klubit ja poliittiset puolueet. Yrityksiä Suomessa on yli 300 000.

20 000 000 000 €. Suomalaisten säätiöiden yhteenlaskettu tasearvo on noin 20 miljardia euroa. Arvo vaihtelee markkinoiden ja kiinteistöjen arvon muutosten mukana. Pääkaupunkiseudun asukkailla on yhteensä 20 miljardin euron edestä asuntolainaa. Eurooppalaiset ostavat luomuruokaa vuosittain noin 20 miljardilla eurolla.

41 000 000 000 $. Maailman varakkaimman säätiön, Bill ja Melinda Gatesin säätiön varat ovat yli 41 miljardia dollaria. Säätiö perustettiin toimimaan 50 vuotta perustajiensa kuoleman jälkeen, jotta säätiön toiminnalla olisi selkeä aikataulu eikä sen olemassaolosta tule itsetarkoitusta.

237 000 000 000 €. Eurooppalaisten säätiöiden yhteenlaskettu tasearvo on 237 miljardia euroa, joka vastaa Chilen koko kansantuotetta.

    

Säätiöpäivää vietetään, jotta kaikki suomalaiset tietäisivät,

Säätiötwiitit