SARANA | 16.12.2015

Säätiöt ovat sivistyneitä mutta hitaita sijoittajia

SARANA | 16.12.2015

Liisa Suvikumpu

Apurahasäätiöt tunnetaan julkisuudessa myöntämistään rahoista ja tukemistaan hankkeista. Näennäisen näkymätöntä on sen sijaan se uurastus, jota säätiöissä tehdään, jotta jaettavaa riittäisi tänään ja tulevaisuudessa. Säätiöille uskotun omaisuuden hoitaminen on säätiöiden ydintoimintaa, jonka osaava hallinta on välttämätöntä sisältötyölle, apurahojen myöntämiselle. Neuvottelukunta halusi selvittää säätiöiden varainhoidon käytäntöjä, joita varainhoitajista riippumaton asiantuntija SijoittajaPro Finland selvitti apurahaa jakavien säätiöiden parissa syksyllä 2015.

Tutkimuksessa selvitettiin säätiöiden sijoitusvarallisuuden hoitamista käytännössä, varainhoidon kustannuksia ja kokemuksia varainhoitopalveluista. Selvityksessä ei tullut suuria yllätyksiä, mitä säätiöiden parissa voidaan tervehtiä tyytyväisyydellä. SijoittajaPro:n mukaan säätiöiden varainhoito on hyvässä järjestyksessä eikä erityisiä huolia kummunnut, edes haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Säätiöitä sijoittajina leimaa pitkäjänteisyys sanan positiivisessa mielessä: osakemarkkinoilla ollaan pitkän sijoitushorisontin kanssa rohkeasti – kuten pitääkin, jotta toiminnan edellytykset ovat turvattuja. Myönteistä on myös, että pitkien korkojen osuus on matala, varsinkin suurissa salkuissa.

Mitä säätiöt sitten voisivat tehdä paremmin? Vastaus on ilmeinen: varautua paremmin tulevien vuosien markkinatilanteeseen. Nyt osakkeet hallitsevat salkkuja, joissa vaihtoehtoisten instrumenttien osuus on suhteellisen pieni. Valikoimaa voisi siis laajentaa. Salkkua voisi muokata nykytilanteessa menemällä reippaasti korkojen, osakkeiden ja perinteisten kiinteistöomistusten ulkopuolelle. Esimerkkiä ja vertailukohtia voisi löytyä kansainvälisistä salkuista ja isoista instituutiosijoittajista. Myös varainhoidon kustannusten ja palveluiden lisäarvon syvällisemmän tuntemuksen lisääminen olisi hyödyksi: vaikka asiat olisivat nyt hyvin, tiiviimmällä perehtymisellä ja varainhoitajien kanssa keskustelulla voisi saada uusia etuja.

Hannu Huuskonen, SijoittajaPron hallituksen puheenjohtaja, piti säätiöiden varainhoitoa todella osaavana. Säätiöt ovat perinteisiä mutta hyvin asioista perillä olevia sijoittajia, jotka kulkevat kultaista keskitietä. Varainhoitajien laadullisia ominaisuuksia arvostetaan korkealle, mitä selittänee osaltaan se, että kun kyse ei ole omista rahoista, on turvallisempaa pelata tunnettujen ja luotettaviksi tiedettyjen toimijoiden kanssa. Varainhoidon ammattimaiselle arvioijalle pisti silmään, että säätiöiden salkuissa nykymaailman muoti-ilmiötä kuten ETF:ä ja indeksirahastoja on vielä vähän. Tämä puolestaan johtunee siitä, että suomalaiset varainhoitajat ovat niin tuoteorientoituneita.

Ihailtavaa on se, että säätiöt uskaltavat olla niin pitkäjänteisiä sijoittajia. Ne ovat rakentaneet salkkunsa strategisesti aidosti pitkällä aikahorisontilla. Tyypilliseen helmasyntiin, markkinan tässä hetkessä elämiseen säätiöt eivät sorru, vaan toteuttavat valitsemaansa strategiaa määrätietoisesti.

SARANA

Säätiömarkkinat 9.2.2015

Lue koko artikkeli >

SARANA

TSR: Työelämän tutkimukseen ja kehittämiseen 11 miljoonaa euroa

Lue koko artikkeli >

SARANA

6.12. säätiöläisten suojeluspyhimyksen päivä?

Lue koko artikkeli >

SARANA

Metsämiesten Säätiöltä professuurialoite ja -rahoitus

Lue koko artikkeli >

SARANA

KAKS: Kuntatutkimukseen 299 700 euroa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Kansan Sivistysrahaston onnittelulaulukilpailu

Lue koko artikkeli >

SARANA

Liikesivistysrahaston syksyn 2014 apurahat

Lue koko artikkeli >

SARANA

Alkoholitutkimussäätiö myönsi tutkimukseen 562 699 euroa

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiöiden post doc -poolin syyshaussa taas ennätysmäärä hakijoita - Igen rekordmånga sökande i vårens ansökan till Stiftelsernas post doc -pool

Lue koko artikkeli >

SARANA

OLVI-säätiön hallitus päätti tulevien vuosien apurahalinjauksista

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tieteessä tapahtuu 6/2014: Tukevatko säätiöt vaikuttavaa tutkimusta?

Lue koko artikkeli >

SARANA

Paavo Nurmen Säätiö on myöntänyt apurahoja sydän- ja verisuonitautien sekä yleisen kansanterveyden tutkimiseen 150.000 euroa vuonna 2014.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Högskolestiftelsen i Österbotten planerar att dela ut 1 miljon euro 2015.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Think INK -innovaatiokilpailun voittajalta ratkaisu leikilliseen ohjelmoinnin opetukseen

Lue koko artikkeli >

SARANA

Orionin Tutkimussäätiö on myöntänyt 100 tutkijalle apurahoina yhteensä 780 700 euroa vuodelle 2015.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiöistä radiossa YLE Puhe 14.11. klo 12.30

Lue koko artikkeli >

SARANA

Millaisia sijoittajia säätiöt ovat?

Lue koko artikkeli >

SARANA

Metsäsäätiö palkitsi parhaita projekteja

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tutkimus säätiöiden yleishyödyllisestä asemasta julkaistu

Lue koko artikkeli >

SARANA

95 -vuotias Liikesivistysrahasto juhlii työn merkeissä

Lue koko artikkeli >

SARANA

Vireä kahdeksankymppinen

Waldemar von Frenckells stiftelse on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsenenä nuorin, mutta iältään se lähestyy pian jo kunnioitettavaa 80 vuoden ikää.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tohtorit työelämässä -verkkoaivoriihi kutsuu kaikki pohtimaan tohtoreiden roolia työelämässä

Lue koko artikkeli >

SARANA

Seitsemäs Hulda Paulo –palkinto jaettiin lokakuussa 2014

Lue koko artikkeli >

SARANA

Uusi säätiölaki lakivaliokuntaan säätiöiden työtä kiittäen

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiöpäivänä Metsämiesten Säätiö rakentaa tulevaisuuden osaamista

Lue koko artikkeli >

SARANA

Hallitus haluaa helpottaa säätiöiden perustamista ja toimintaa - samalla lisätään avoimuutta

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiöpäivänä 1.10. luvassa monenlaista säätiöactionia rap-artisti Uniikista museoiden avoimiin oviin

Lue koko artikkeli >

SARANA

Miten tulla paremmaksi?

Säätiöissä on syytä arvioida säännöllisesti, saavutetaanko asetetut tavoitteet, missä ajassa ja minkälaisin kustannuksin. Vaikuttavuusarviointi voi parhaimmillaan inspiroida ajattelua ja säätiöiden hallitukset voivat käyttää vaikuttavuuden arviointia keinona oman osaamisensa kehittämiseen.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Pärlor – Helmiä: Villa Gyllenberg 5.3.–1.6.2014

Efter 60 år öppnas utställningen Pärlor – Samling Wulff på Villa Gyllenberg i Helsingfors. 60 vuoden tauon jälkeen näyttely Helmiä – Kokoelma Wulff nähtävillä Villa Gyllenbergissä, Helsingissä.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Yhteiskunnan toinen mielipide

Säätiölakiuudistus on tärkeä mahdollisuus parantaa säätiöiden toimintaedellytyksiä ja siten hyödyttää koko kansaa. Säätiöiden kautta jokainen meistä voi päättää, mitä asiaa tai aatetta haluaa tukea.

Lue koko artikkeli >