SARANA | 3.11.2014

Miten säätiölakiuudistus minuun vaikuttaa?!?

SARANA | 3.11.2014

Liisa Suvikumpu

Moni säätiöläinen pohtii, miten tuleva lakiuudistus vaikuttaa käytännön työhön säätiössä. Pitäisikö olla huolissaan, pitäisikö saada koulutusta, pitäisikö olla yhteydessä lakimieheen vai uskaltaisiko olla ihan niin kuin ennenkin?

Moni säätiöläinen pohtii, miten tuleva lakiuudistus vaikuttaa käytännön työhön säätiössä. Pitäisikö olla huolissaan, pitäisikö saada koulutusta, pitäisikö olla yhteydessä lakimieheen vai uskaltaisiko olla ihan niin kuin ennenkin?

Murehtimiselle ei vielä ole kiirettä. Säätiölaki on edelleen valiokuntakäsittelyssä eikä sen lopullisen vahvistamisen aikataulua tiedetä. Laki tulee voimaan todennäköisesti vasta vuoden kuluttua syksyllä, aikaisintaankin heinäkuussa 2015. Siirtymäaikaakin riittää eikä uudistus välttämättä edes edellytä kaikilta säätiöiltä välittömiä toimenpiteitä.

Huolestuneisuuttaan voi toki torjua koulutuspäivillä jo ennen ensi vuotta, mikäli omassa kalenterissa on tilaa ja lompakossa rahaa. Lukuisat kaupalliset yrittäjät olivat laskeneet lakiesityksen tulevan voimaan jo vuodenvaihteessa ja olivat varanneet koulutuspäivänsä tälle syksylle; on Lakimiesliittoa, Talentumia ja Edilexiä. Luennoitsijat näyttävät olevan tuttua, vakuuttavaa asiantuntijakaartia, joten varmasti asiapohjaista tietoa on saatavilla jo nyt, vaikka lain käsittely onkin vielä kesken.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsenet saavat lakiuudistuksesta kaiken irti kevään 2015 mittaan helmikuusta toukokuulle pyörivillä sisäisillä koulutuksilla. Koulutukset järjestetään omakustannushintaan, ja niissä keskitytään jäsenkunnan omiin erityiskysymyksiin. Järjestämme myös heti alkuvuodesta yhteistyössä PRH:n ja oikeusministeriön edustajien kanssa suuren säätiölakitapahtuman, jossa kerrotaan lakiuudistuksesta ja vastataan kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin kysymyksiin.

SARANA | 4.3.2016

Avoimuus, vilppi ja tiedettä rahoittavat säätiöt

Apurahasäätiöiden avoimuus ja vastuunkanto ovat tutkimusrahoituskokonaisuuden selvä mutta epäselvästi määrittyvä osa.

Lue koko artikkeli >

SARANA | 2.12.2015

Historien om SLS som förvaltare av allmännyttigt kapital

Från ett hundratal miljoner euro i donationer till 1,6 miljarder i fonderat kapital med en årlig allmännyttig penninganvändning som överstiger 40 miljoner euro!

Lue koko artikkeli >

SARANA | 15.9.2015

Säätiö siellä missä ihmisetkin

”Miksi mikään ei uudistu?” -kysymys johdatti Kansan Sivistysrahaston keksimään ainutlaatuisen kilpailun ja vastaamaan itse haasteeseen 60-vuotispäivänsä kunniaksi.

Lue koko artikkeli >

SARANA | 27.5.2015

Sipilän hallitusohjelmassa säätiöitä kiinnostavia ulostuloja verotuksessa

Keskiviikkona 27.5. julkistetussa hallitusohjelmassa liitteineen on mainittu säätiöitä kiinnostavia verotuskysymyksiä. Ohjelmassa ehdotetaan yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemille lahjoituksille verovähennysoikeutta. Säätiöiden ja yhdistysten verokohtelu listataan tarkastelukohteeksi.

Lue koko artikkeli >

SARANA | 16.3.2015

Uusi tutkimus muuttaa käsitystä Suomen tieteen historiasta

Säätiöiden myöntämän tutkimusrahoituksen merkitys on ollut huomattavasti suurempi kuin aiemmin on ymmärretty. 1960-luvun vaihteessa säätiöt tukivat maamme tiede-elämää vuosittain rahasummalla, joka oli suurempi kuin Suomen korkeakoulujen kaikkien professorien yhteenlaskettu palkkasumma. Muutama tieteenala sai jopa alkunsa säätiöiden rahoituspäätöksistä

Lue koko artikkeli >

SARANA | 17.12.2014

3 ajatusta paremmaksi (säätiö)maailmaksi

Lue koko artikkeli >

SARANA | 3.11.2014

Miten säätiölakiuudistus minuun vaikuttaa?!?

Moni säätiöläinen pohtii, miten tuleva lakiuudistus vaikuttaa käytännön työhön säätiössä. Pitäisikö olla huolissaan, pitäisikö saada koulutusta, pitäisikö olla yhteydessä lakimieheen vai uskaltaisiko olla ihan niin kuin ennenkin?

Lue koko artikkeli >

SARANA | 20.5.2014

Bättre ansökningar med tydligare instruktioner?

En ny rapport om riktlinjer och processer för stiftelsernas stipendiesökningar har avslutats. "Gemensamma metoder kan i hög grad underlätta sökningsprocesser både för stiftelser och för de sökande", säger docent Christer Kuvaja, som skrivit rapporten.

Lue koko artikkeli >

SARANA | 6.3.2014

Kaikkeen sitä on rahaa annettu – Suomen Kulttuurirahasto 75 vuotta

Suomen – ja maailman – suurimpiin säätiöihin kuuluva Suomen Kulttuurirahasto viettää 75-vuotisjuhlavuottaan.

Lue koko artikkeli >