SARANA | 18.12.2013

Harry Schaumans Stiftelse 80 år

SARANA | 18.12.2013

Harry Schaumans Stiftelse

Tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman från Vasa inledde Harry Schaumans Stiftelse sin verksamhet 1933. Harry Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden.

Harry Schaumans Stiftelse inledde sin verksamhet 1933 tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman från Vasa. Harry Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden. Ägandet i familjeföretagen lade grunden för hans förmögenhet, men han investerade också i fastigheter och förstod sig på aktiehandel. Han var ingen industriell nyskapare, men han hade en betydande finansiell begåvning som han förstod att utnyttja.

Stiftelsen har under 80 år vuxit till en viktig samhällsbyggare i Vasa, Österbotten och Svenskfinland. Dess uppgift är att förvalta och förkovra arvet efter Harry Schauman. Uppdraget gäller inte bara det ekonomiska kapital Schauman lämnade efter sig, utan också grundsynen att kultur och utbildning är essentiellt för att skapa ett livskraftigt samhälle, speciellt för en språkminoritet.

Stiftelsen ska stöda kultur, utbildning och vetenskap på svenska i Österbotten. Harry Schauman avgränsade tydligt uppdraget både språkligt och geografiskt, vilket är ledstjärna för utdelningspolicyn. Av utdelningen går 70 procent enligt Harry Schaumans testamente till Svensk-Österbottniska samfundet som själv beslutar om sin utdelning. Utdelningen har under ett antal år stigit för att nu uppgå till en miljon euro om året.

Stiftelsen lägger särskild vikt vid den högsta utbildningen. Åbo Akademis, Hankens och Helsingfors universitets verksamhet i Vasa stöds med betydande belopp årligen. I Vasa är stiftelsen en viktig brobyggare mellan språkgrupperna, till exempel som initiativtagare till och uppbackare av den tvåspråkiga juristutbildning som Helsingfors universitet bedriver i domstolsstaden Vasa. Stiftelsen har allt mera tagit rollen som en aktiv initiativtagare i stället för en instans som tar ställning till ansökningar. Stiftelsen har också medverkat aktivt i skapandet av en diplomingenjörsutbildning vid ÅA i Vasa.

Harry Schaumans Stiftelse är den österbottniska länken i det finlandssvenska fondnätverket och samarbetar aktivt med andra stiftelser och fonder. Under 2000-talet har de finlandssvenska fonderna och stiftelserna allt mera börjar samarbeta om projekt som berör hela Svenskfinland. I det nätverket är HSS den centrala österbottniska aktören. Ett exempel är stödet till nyhetsbyrån Svensk Presstjänsts verksamhet i Österbotten samt till den språkvård för journalister som ordnas inom Svensk Presstjänst.

Större projekt utanför universitetsvärlden är Musikfestspelen Korsholm och konstnärsateljéerna på kasernområdet i Vasa. Varje år delas också tiotals mindre understöd ut för bland annat musik, teater, konst och publikationer.

Stiftelsen är den största privata fastighetsägaren i Vasa centrum och är en aktiv utvecklare av stadsbilden. HSS har tagit ett stort ansvar för utvecklingen av Vasa centrum. Sammanlagt äger stiftelsen fem hektar våningsyta under tak. Den är en trygg och pålitlig hyresvärd för 100 privata hyresgäster och 80 företag eller institutioner.

Stiftelsen är också en aktiv och engagerad ägare av dagstidningar och medier i Österbotten. Det helägda mediebolaget HSS Media-bolagen Ab ger ut Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten och Pietarsaaren Sanomat.

UUTINEN | 7.11.2016

Väliaikaisia väliaikatietoja MAR:sta

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 16.2.2016

Pysy perillä säätiöistä: 1) lähetä meille kaikki yhteystietosi, 2) seuraa viestintäkanaviamme ja 3) kirjoita hyviä tiedotteita uutiskirjeellemme

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 2.2.2016

Uusi säätiöiden laki- ja verokysymyksiä luotaava blogi alkaa ilmestyä verkkosivuillamme

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 16.12.2015

Merkitse kalenteriin ja ilmoittaudu

Säätiömarkkinat, viestintäkoulutusta sekä tulevan vuoden jäsenkokoukset ja -seminaarit

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 19.11.2015

Kirjanpitolautakunnan yleisohje säätiön lähipiiritoimien esittämisestä on julkaistu – ja pikemminkin sekoittava kuin selkeyttävä

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 8.10.2015

Raha etsii taidetta! SRNK:n ja Taiteilijaseuran keskustelu- ja kohtaamistilaisuus 4.11.

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 11.6.2015

Viestintäkoulutus jäsenkunnan apurahansaajille jälleen lokakuussa

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 20.5.2015

Kevätkokous ja –seminaari 18.5.2015 (esitykset linkkeinä)

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 27.3.2015

Supersuosituissa säätiölakikoulutuksissa rautaisannos lakia ja hyvää hallintoa

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 4.2.2015

Säätiöt sijoittajina -tutkimus kiinnostaa kansainvälisestikin

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 11.12.2014

Jäsenmaksut säilyvät ennallaan

Neuvottelukunnan syyskokous vahvisti jäsenmaksujen pysyvän vuoden 2014 tasossa.

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 25.9.2014

Muistakaa syyskokous ja –seminaari 17.11.2014 Helsingissä

Lue koko artikkeli >

SARANA | 17.9.2014

Säätiöpäivänä 1.10. luvassa monenlaista säätiöactionia rap-artisti Uniikista museoiden avoimiin oviin

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 2.9.2014

Yleishyödyllisten yhteisöjen päivitetyssä vero-ohjeessa ei merkittäviä muutoksia

Verottaja on julkaissut kesäkuun lopussa vero.fi-sivuilla päivitetyn ohjeen elinkeinoverotuksesta “Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille”.

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 18.6.2014

Säätiöhenkeä nostattava kevätkokouspäivä

Jotakin vanhaa ja jotakin uutta Neuvottelukunnan kevätkokouksessa ja -seminaarissa

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 17.4.2014

Dokumentti Liikesivistysrahastosta pääsiäissunnuntaina 20.4. klo 15.15 MTV3

Tukea tulevaisuudelle – Liikesivistysrahaston tarina -dokumentti on jatkoa Franck Median säätiösarjalle.

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 28.3.2014

Ei uutta säätiölakirintamalta

Säätiölain uudistamisesta ei ole tullut uutta tietoa sitten viime jäsenkirjeemme. Lakiesitys on laintarkastuksessa ja käännettävänä. Tiedotamme jäsenkuntaa heti, kun jotakin uutta tapahtuu.

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 13.2.2014

Apurahansaajan aseman parantaminen – neverending story?

Neuvottelukunnan suositus ”yliopistositoumuksesta” eli apurahasäätiöiden siirtymisestä sitoumusperustaiseen tutkimusrahoitukseen on joutunut yliopistoissa vastatuuleen.

Lue koko artikkeli >

SARANA | 18.12.2013

Harry Schaumans Stiftelse 80 år

Tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman från Vasa inledde Harry Schaumans Stiftelse sin verksamhet 1933. Harry Schaumans liv kom att präglas av lika delar affärsmannaskap, kulturintresse och engagemang för hemstaden.

Lue koko artikkeli >

SARANA | 18.12.2013

Säätiöt tv-julkkiksina

Uusi tv-sarja yksityisistä suomalaissäätiöistä esitetään joulunpyhinä ja uutenavuotena MTV3-kanavalla. Franck Median tuottama sarja kertoo säätiöiden historiasta ja niiden merkityksestä suomalaisen tieteen, taiteen ja identiteetin tukijoina sekä roolista maamme rakentamisessa - myös tulevaisuudessa.

Lue koko artikkeli >

UUTINEN | 3.12.2013

Uudet hallituksen jäsenet ja uudet jäsenmaksut

Syyskokous täydensi hallitusta sekä päätti vuoden 2014 jäsenmaksuista.

Lue koko artikkeli >