Slogan

Sarana on suomalaisiin säätiöihin erikoistunut verkkolehti, joka kertoo sekä ajankohtaisista että ikiaikaisemmista säätiöasioista tuoreista näkökulmista.

Suomen stipendiaattiohjelma Wilson Centerissä sai jatkoa - Det finländska stipendiatprogrammet vid Wilson Center fortsätter

ke 1. helmikuuta 2017 09.51.00

Suomalaiset vaikuttajat pääsevät jatkossakin verkottumaan Washingtonin Wilson Centerissä. Suomalaisten säätiöiden tuella vuonna 2013 Wilson Centerissä käynnistetty Suomen-ohjelma sai jatkokauden, jota rahoittavat vuosina 2017–2019 Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö, Saara ja Björn Wahlroosin säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Washington D.C:ssä toimiva Woodrow Wilson International Center for Scholars on Yhdysvaltain kongressin 1968 perustama puolueeton tutkimuskeskus, ajatushautomo ja avoin kohtaamispaikka, jossa stipendiaatit saavat syventää tietojaan ja taitojaan, vaihtaa ideoita ja luoda arvokkaita yhteyksiä.

Wilson Centerin Suomen-ohjelmaan sisältyy suomalaisten stipendiaattien vastaanottaminen 3–6 kuukaudeksi sekä Euroopan turvallisuuspoliittisia kysymyksiä luotaavien Ahtisaari-symposiumien järjestäminen. Hankkeen johtajana Suomessa toimii professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta.

Stipendiaattihaku järjestetään helmikuussa 2017. Hakukelpoisia ovat suomalaiset keskeisissä asemissa työskentelevät yhteiskunnalliset, talous- ja kulttuurielämän ja median vaikuttajat sekä näiden alojen tutkijat.

Lisätietoja: www.wilsoncenter-haku.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä, info@wilsoncenter-haku.fi, p. 0400 868006.


Det finländska stipendiatprogrammet vid Wilson Center fortsätter

Finländska beslutsfattare har även i framtiden möjlighet att knyta kontakter vid Wilson Center i Washington. Finland-programmet, som grundades 2013 vid Wilson Center med stöd från finska stiftelser, har förlängts med ytterligare en period. Perioden finansieras åren 2017-2019
av Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Helsingin Sanomats stiftelse, Saara och Björn Wahlroos' stiftelse samt Jenny och Antti Wihuris stiftelse.

Woodrow Wilson International Center for Scholars verkar i Washington D.C. som ett oberoende forskningscentrum, en tankesmedja och öppen mötesplats. Centret grundades av USA:s kongress 1968. Stipendiaterna har möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter, utbyta idéer och knyta värdefulla kontakter i centret.

Finland-programmet vid Wilson Center omfattar mottagandet av de finländska stipendiaterna under 3-6 månader samt arrangerandet av
Ahtisaari-symposiet, som behandlar frågor kring Europeisk säkerhetspolitik. Programmet leds i Finland av professor Henrik Meinander vid Helsingfors universitet.

Ansökan om stipendium sker i februari 2017. Behöriga att söka är finländska beslutsfattare som arbetar i en central position inom samhälle, näringsliv och kultur, samt forskare på dessa områden.

Mer information: www.wilsoncenter-haku.fi samt koordinator Mikko-Olavi Seppälä, info@wilsoncenter-haku.fi, tfn 0400 868006.


The Wilson Center scholarship program for Finnish professionals to continue

Finnish professionals continue to have an opportunity for networking at the Wilson Center in Washington, D.C. The scholarship program for Finnish scholars, launched with the support of Finnish foundations at the Wilson Center in 2013, has been extended with further funding for years 2017–2019 from The Ella and Georg Ehrnrooth Foundation, Helsingin Sanomat Foundation, Saara and Björn Wahlroos Foundation and the Jenny and Antti Wihuri Foundation.

The Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, D.C., established by the U.S. Congress in 1968, is a nonpartisan research center, think tank and open forum for dialogue, and provides scholars with a chance to deepen their knowledge and skills, exchange ideas and make valuable contacts.

The Wilson Center program for Finnish scholars includes a 3–6-month period at the center, as well as organizing the Ahtisaari Symposium series on European security issues. The program is coordinated in Finland by professor Henrik Meinander from the University of Helsinki.

The application period for the scholarship program is in February 2017. Finnish professionals working in key positions in the public policy, business, cultural or media sectors or as researchers in these fields are eligible to apply.

Sarana

Fotosynteesi voi olla avain ihmiskunnan kiperimpään kysymykseen

Miltä näyttää tulevaisuus ilman öljyä, kivihiiltä ja maakaasua? Vastaus voi löytyä pari miljardia vuotta vanhasta luonnonilmiöstä, jota molekyylibiologi, akateemikko Eva-Mari Aro tutkii. Suomalainen T...

Lue koko artikkeli >

Sarana

Ei mikään makea juttu

Yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta. Parannuskeinoa tautiin ei ole, ja juuri siksi tutkimus on elintärkeää. Sen avulla tyypin 1 diabeteskin voi olla voitettavissa, Diabetestutkimussää...

Lue koko artikkeli >

Sarana

Jakautuuko Suomi?

Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -rahoitusohjelma (2014–2015) on yksi suurimmista koskaan toteutetuista yrityksistä tarkastella suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumista. Ohjelmassa rahoitettiin yhtee...

Lue koko artikkeli >

Sarana

Kurjistettuja kutsumassa

Kuinka ihmisiä pyritään saamaan erilaisten vastamedioiden kuluttajiksi ja sisällöntuottajiksi? Kertomalla heille tarinoita siitä, kuinka liberaali media ja poliittinen eliitti kurjistaa ”tavallista ka...

Lue koko artikkeli >
saatio-news-section-logo

säätiöuutiset

Turun Sanomat

Turun teatterisäätiön elämäntyöpalkinnon saanut Satu Rasila on kokenut keskinkertaisuuden kauhun ja pettymyksiä työssään – ja siitä hän on kiitollinen

Turun teatterisäätiön elämäntyöpalkinnon saanut Satu Rasila on kokenut keskinkertaisuuden kauhun ja pettymyksiä työssään – ja siitä hän on...

näytelmäkirjailija ja ohjaaja Satu Rasila on juuri saanut Turun teatterisäätiön 15 000 euron suuruisen elämäntyöpalkinnon....

Helsingin Sanomat

Viranomainen: Sdp:n kansanedustaja Niina Malmin vaalirahoitus rikkoi säätiölakia

10 000 euron vaalirahoitus rikkoi säätiölakia, katsoo Patentti- ja rekisterihallitus

eurolla. PRH määrää säätiötä perimään Malmille säätiölain vastaisesti jaetut avustukset ja päättämään toimista, joilla...

Hufvudstadsbladet

Strålande matteresultat för finlandssvenska flickor

Fortfarande presterar elever i svenskspråkiga skolor sämre i läsning än finskspråkiga elever, men i matematik är det tvärtom. I synnerhet...

läsning hos elever i årskurs 4. Kulturfonden har fört diskussioner med Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne om att tillsammans...

Cision - Finland

Lähes 70 prosenttia suomalaisista on valmis tukemaan lääketieteellistä tutkimusta

Tutkimuksen tukeminen kiinnostaa etenkin nuoria, jotka haluavat parantaa maailmaa. Peräti 95 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että...

Säätiön puheenjohtaja Anne Remes. Suomen Lääketieteen Säätiö on merkittävä lääketiedettä apurahoin ja palkinnoin...

Alkoholitutkimussäätiö

Alkoholitutkimussäätiö tuki tutkimusta lähes puolella miljoonalla eurolla 2019

Alkoholitutkimussäätiön hallitus päätti kokouksessaan 27.11. vuoden 2019 apurahojen jaosta. Tutkimustyöskentelyyn liittyviä hakemuksia jätettiin yhteensä 51 kappaletta, yhteissummaltaan 1 891 022,00 euroa. Säätiö päätti jakaa tutkimusapurahoja 23 hankkeelle yhteensä 467 312,00 euroa. Jako-osuudeksi

Mediuutiset

”Yhtäkkiä odotetaan enemmän vastuuta ja omatoimisuutta” – Uutta tutkimustietoa luvassa pitkäaikaissairaiden nuorten siirtymävaiheesta

Nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola sai suurapurahan transitiotutkimuksen tekemiseen.

, miten siirtyminen lasten terveydenhoidosta aikuispuolelle sujuu. Suomen Lääketieteen Säätiön 200 000 euron apuraha nimittäin...

Hufvudstadsbladet

Cancerpatienter har rätt till rehabiliteringsplan – men ingen har ansvar för att göra upp den

Lagen ger cancerpatienten rätt till en rehabiliteringsplan och myndigheterna kan kräva en för att ersätta till exempel fysioterapi. Ändå...

Puistola, som arbetar vid Uleåborgs universitetssjukhus och nyligen av Cancerstiftelsen valdes till årets cancerläkare,...

Turun Sanomat

Turun teatterisäätiön elämäntyöpalkinnon saanut Satu Rasila on kokenut keskinkertaisuuden kauhun ja pettymyksiä työssään – ja siitä hän on kiitollinen

Turun teatterisäätiön elämäntyöpalkinnon saanut Satu Rasila on kokenut keskinkertaisuuden kauhun ja pettymyksiä työssään – ja siitä hän on...

näytelmäkirjailija ja ohjaaja Satu Rasila on juuri saanut Turun teatterisäätiön 15 000 euron suuruisen elämäntyöpalkinnon....

Helsingin Sanomat

Viranomainen: Sdp:n kansanedustaja Niina Malmin vaalirahoitus rikkoi säätiölakia

10 000 euron vaalirahoitus rikkoi säätiölakia, katsoo Patentti- ja rekisterihallitus

eurolla. PRH määrää säätiötä perimään Malmille säätiölain vastaisesti jaetut avustukset ja päättämään toimista, joilla...

Hufvudstadsbladet

Strålande matteresultat för finlandssvenska flickor

Fortfarande presterar elever i svenskspråkiga skolor sämre i läsning än finskspråkiga elever, men i matematik är det tvärtom. I synnerhet...

läsning hos elever i årskurs 4. Kulturfonden har fört diskussioner med Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne om att tillsammans...

blog-section-logo

blogi - säätiöille lain lukua

blogi | 30.4.2019

Apurahansaajia ei veroteta sivistysvaltiossa

Martin Löfman, lakimies

Yleishyödylliset yhteisöt on jätettävä ehdotetun osinkojen lähdeveron ulkopuolelle, sillä vero olisi suoraan pois apurahan saajilta.

Lue koko artikkeli >