SRNKs publikationer

God förvalting i stiftelser (2015)

Anvisningen God förvaltning i stiftelser har utarbetats av Delegationen för fonder och stiftelser och utgör en rekommendation om hur en stiftelse förvaltas väl. Rekommendationen är avsedd att fungera som en självreglerande guide för stiftelser och den är uppdaterad i enlighet med den nya stiftelselagen som trätt i kraft 1.12.2015. God förvaltning i stiftelser presenterar principerna för god förvaltning koncist och praktiskt. Det är ett lättläst informationspaket för alla som är intresserade av stiftelser. Anvisningen behandlar stiftelsens verksamhet, förvaltning och ekonomi samt bokslut och därtill kommunikation och kontroll, effektivitet samt årsklocka, kapitalförvaltning, skuld finansiering, arvoden och stipendier utan att glömma beskattning. Den tryckta publikationen kan beställas från delegationens kontor fr.o.m. i mitten av december. För medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 10 € + frakt.


Förslag till (själv)utvärdering av stiftelsens styrelse

Denna guide är avsedd som hjälp och inspiration för stiftelsernas styrelser och annan ledning när de planerar och genomför utvärdering av verksamheten. Det är frivilligt, men rekommendabelt att utföra en (själv)utvärdering av styrelsearbetet. Utvärdering av styrelseverksamheten stödjer fullgörandet av stiftelsens ändamål, när styrelsen kan utnyttja resultaten för att utveckla sina verksamhetssätt och klarlägga de gemensamma målen och verksamhetskulturen.


God stiftelsepraxis

Delegationen för stiftelser och fonder har skrivit God stiftelsepraxis, som styr stiftelsernas verksamhet och god förvaltning. Anvisningarna är avsedda speciellt för elegationens medlemmar, men också andra stiftelser och föreningar kan ha nytta av dem i sin verksamhet. God stiftelsepraxis behandlar god förvaltning i stiftelser, stipendier och pris, kommunikation, förvaltning, ekonomi samt samarbete mellan stiftelserna och deras intressenter. God stiftelsepraxis ger råd om hur en god stiftelse fungerar.


Förslag till praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser

Syftet med guiden Förslag till praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser är att presentera praxis och modeller för stiftelser och fonder som finansierar vetenskap och som delar ut forskningsstipendier. Det kan vara speciellt nyttigt med en helhetsbild och exempel för nya stiftelser eller stiftelser som har för avsikt att börja dela ut stipendier. Förslagen kan hjälpa stiftelser med redan etablerade tillvägagångssätt att granska och utveckla den egna understödspraxisen till valda delar.


Stiftelser med genomslagskraft!

Handbokens målsättning är att inspirera stiftelsefunktionärer och förtroendevalda att fundera på stiftelsens målsättningar, hur de kan förverkligas på bästa sätt och hur stiftelsens resultat och genomslagskraft kan utvärderas. Denna kortfattade handbok har som mål att inspirera till nya tänkesätt och ge redskap för att göra en genomslagsutvärdering. Stiftelsens styrelse kan använda utvärderingar som ett sätt att utveckla sitt kunnande: utvärderingen ger svar på hur stiftelsen fungerar och vad som kunde göras ännu bättre.


Att förbättra stipendieforskarens ställning - Rekommendationer för forskningsfinansiering baserat på åtagande

Delegationen för stiftelser och fonder presenterar i sina anvisningar åtgärder med vars hjälp man kan förbättra stipendiemottagarens ställning samt öka uppskattningen för forskarbanan, stiftelser och stipendier. Dessa rekommendationer har som syfte att hjälpa stiftelserna att uppnå dessa mål och göra systemet klarare för de olika parterna. Delegationen för stiftelser och fonder rekommenderar att stiftelserna tar i bruk dessa anvisningar i de stipendieutlysningar som börjar 2014.


Hållbar medelanvändning i stiftelser

Stiftelsens styrelse ansvarar för stiftelsens verksamhet. Detta innebär framför allt ansvar för att stiftelsens ändamål förverkligas och att stiftelsens tillgångar sköts väl. Principen för en stiftelses verksamhet är att stiftelsens resurser ska användas så väl som möjligt för förverkligandet av ändamålet. Verksamheten som sträcker sig långt in i framtiden förutsätter att medelanvändningen inte får leda till att stiftelsens kapital på ett bestående sätt minskar, men inte heller till att bli ett självändamål i avsikt att öka egendomens värde, till exempel genom en alltför försiktig utdelningspolitik. Målet för stiftelsens medelanvändning är att uppnå denna balans. Tryckt publikation kan beställas från Delegationens kontor. För Delegationens medlemmar är publikationen gratis, andra betalar 5 €/st. + frakt.