SRNK - Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Neuvottelukuntaan kuuluu tällä hetkellä 177 jäsentä.

Yksityisten säätiöiden merkitys yhteiskunnallemme on huomattava: vuonna 2015 yksinomaan Neuvottelukunnan jäsensäätiöt tukivat suomalaista tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tavoitteita 422 miljoonalla eurolla. Säätiöt ovat mahdollistajia, jotka voivat parantaa maailmaa ja toteuttaa unelmia. Säätiöiden toimintaedellytyksistä huolehtiminen hyödyttää siten koko yhteiskuntaa.

23 säätiötä perusti Neuvottelukunnan epäviralliseksi yhteistyöelimeksi syksyllä 1970. Rekisteröity yhdistys Neuvottelukunnasta tuli loppuvuodesta 2003, kun 52 perustajatahoa allekirjoitti virallisen perustamiskirjan.

Yhdistys on osa kansallista säätiökenttää ja yleismaailmallista kolmatta sektoria. Neuvottelukunta toimii yhdessä yhteiskunnallisten, tieteellisten, taiteellisten ja kulttuuristen instituutioiden sekä apurahansaajien ja tiedotusvälineiden kanssa. Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö on tärkeää.

Neuvottelukunta on jäsentensä etujen ajaja ja puolustaja, kouluttaja ja sparraaja, tiedonvälittäjä ja keskustelufoorumi, tutkija ja julkaisija. Yhdistys toimii ennakoiden ja säätiökentän kehitystä ohjaten. Medialle ja suurelle yleisölle Neuvottelukunta tarjoaa ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa säätiötietoa ja kiinnostavia näkökulmia säätiöihin. Apurahanhakijat tuntevat Neuvottelukunnan opastajana apurahakysymyksissä ja Aurora-tietokannan ylläpitäjänä.

Säätiöille lain lukua

MAR ja CRS – uusi raportointirumba vai turha huoli?

Uuden arvopaperimarkkinalain ehdotetut ilmoitusvaatimukset ja verohallinnolle kansainvälistä tietojenvaihtoa varten ilmoitettavat tiedot saattavat tuoda uusia raportointivelvollisuuksia myös säätiöille.
Martin Löfman, lakimies
06/2016
Uutiset
29.06.2016
Uuden kokeilun tavoitteena työllistää tuhansia maahanmuuttajia
Lue lisää Sitra
28.06.2016
Etelä-Karjalan historia laitetaan kirjoihin ja kansiin – ensimmäinen teos julki parin vuoden päästä
Lue lisää Imatralainen