SRNK - Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Neuvottelukuntaan kuuluu tällä hetkellä 175 jäsentä.

Yksityisten säätiöiden merkitys yhteiskunnallemme on huomattava: vuonna 2015 yksinomaan Neuvottelukunnan jäsensäätiöt tukivat suomalaista tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tavoitteita 422 miljoonalla eurolla. Säätiöt ovat mahdollistajia, jotka voivat parantaa maailmaa ja toteuttaa unelmia. Säätiöiden toimintaedellytyksistä huolehtiminen hyödyttää siten koko yhteiskuntaa.

23 säätiötä perusti Neuvottelukunnan epäviralliseksi yhteistyöelimeksi syksyllä 1970. Rekisteröity yhdistys Neuvottelukunnasta tuli loppuvuodesta 2003, kun 52 perustajatahoa allekirjoitti virallisen perustamiskirjan.

Yhdistys on osa kansallista säätiökenttää ja yleismaailmallista kolmatta sektoria. Neuvottelukunta toimii yhdessä yhteiskunnallisten, tieteellisten, taiteellisten ja kulttuuristen instituutioiden sekä apurahansaajien ja tiedotusvälineiden kanssa. Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö on tärkeää.

Neuvottelukunta on jäsentensä etujen ajaja ja puolustaja, kouluttaja ja sparraaja, tiedonvälittäjä ja keskustelufoorumi, tutkija ja julkaisija. Yhdistys toimii ennakoiden ja säätiökentän kehitystä ohjaten. Medialle ja suurelle yleisölle Neuvottelukunta tarjoaa ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa säätiötietoa ja kiinnostavia näkökulmia säätiöihin. Apurahanhakijat tuntevat Neuvottelukunnan opastajana apurahakysymyksissä ja Aurora-tietokannan ylläpitäjänä.

Säätiöille lain lukua

Joukkoistamalla parannusta joukkorahoituslakiin

Uusi joukkorahoituslaki ja vaikuttavuussijoitukset voivat avata hyviä mahdollisuuksia säätiöille uudistaa tukimuotojaan.
Martin Löfman, lakimies
05/2016
Uutiset
26.05.2016
Verkkokauppa.com sai raippaa Mainonnan eettiseltä neuvostolta - "hyvän tavan vastaista"
Lue lisää Tivi
Ilmainen sisäänpääsy Arctic15-startuptapahtumaan 2.-3.6. rahastosijoittajille
Lue lisää
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse utdelar över 1,7 miljoner euro - Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö jakaa yli 1,7 miljoonaa euroa
Lue lisää
Kaatuneiden muistosäätiön asiamieheksi Taisto Kuronen
Lue lisää
Kutsu tohtorien uraseurannan valtakunnalliseen julkistustilaisuuteen 1.6. klo 13-16
Lue lisää