SARANA | 12.12.2017

Säätiöiden ja rahastojen yhteinen lahja satavuotiaalle Suomelle alkaa kääriytyä esiin paketistaan

SARANA | 12.12.2017

Päivi Tikka, vt. toimitusjohtaja

Yleishyödylliset säätiöt ja rahastot ovat antaneet 100-vuotiaalle isänmaalleen arvokkaan ja tulevaisuuteen suuntautuvan lahjan. Ne järjestivät Vuosisadan rakentajat –haastekilpailun ja palkitsivat voittajatiimit muhkealla, yhteensä 2,45 miljoonan euron suuruisella apurahasummalla. Kilpailussa kehitettiin ratkaisuja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamiseksi ja sitä kautta koko Suomen menestyksekkään tulevaisuuden rakentamiseksi. Vuosisadan rakentajien voittopotti oli kirkkaasti suurin Suomen satavuotisjuhlavuonna järjestettyjen haastekilpailujen joukossa.

Kilpailun viisi palkittua tiimiä julkistettiin 1.10.2017 Kampin Narinkkatorilla järjestetyillä Säätiöfestivaaleilla, jotka niveltyivät osaksi kansainvälisen Säätiöpäivän juhlintaa. Palkintoja myöntäessään säätiöt ja kilpailun tuomaristo kiinnittivät huomiota esitettyjen ratkaisujen uutuusarvoon, vaikuttavuuteen, toteutettavuuteen, sekä toistettavuuteen ja levitettävyyteen. Nyt pari kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen kaikki palkitut tiimit ovat täydessä työssä toteuttaakseen voittoisia ideoitaan.

Kilpailun pääpalkinnon saaneelle Gutsy Go –tiimille säätiöt myönsivät huiman 1,5 miljoonan euron suuruisen apurahan. Gutsy Go –toimintamallin ajatuksena on kasvattaa nuorista ruohonjuuritason rauhantekijöitä omissa elinympäristöissään. Malliin kuuluu tiivis yhteistyö paikallisten koulujen kanssa. Gutsy-viikon aikana nuoret suunnittelevat ja toteuttavat hankkeita alueensa asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Projektit taltioidaan videoille, jotka jaetaan sosiaalisissa medioissa. Näistä projekteista muodostuu rohkeiden rauhantekojen videopankki esimerkiksi ja kannustukseksi koko Suomelle – ja tiimin tavoitteiden mukaan tulevaisuudessa myös kansainväliseen levitykseen. Kilpailun tuomaristo ja säätiöt olivat vaikuttuneita siitä, että Gutsy Go –mallissa nuoret ovat itse aktiivisia tekijöitä ja lähestyvät haasteita positiivisen toiminnan avulla. Katso Gutsy Go:n esittelyvideo ja etsi nuorten omia projektivideoita sosiaalisista medioista tunnisteella #gutsygo.

Gutsy Go toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana parissakymmenessä kaupungissa ympäri maan, ja vuoden 2018 ensimmäiset kohdekaupungit on valittu. Gutsy Go hakee parhaillaan nuoria mukaan mediatiimiinsä tekemään rauhantekoja näkyviksi. Helmikuussa järjestetään ensimmäinen Gutsy Go -valmentajakoulutus 18-30 –vuotiaille nuorisotyön ja yhteisöpedagogian osaajille. Valmentajaksi ja nuorten mediatiimiin voi hakea osoitteessa www.gutsygo.fi.

Someturva-tiimi pokkasi toisiksi suurimman eli 0,5 miljoonan euron arvoisen apurahan. Sosiaaliset mediat ovat hyviä yhteydenpito- ja tiedostuskanavia, mutta niiden käyttäjät ovat alttiita väärinkäytöksille ja loukkauksille, jotka voivat olla hyvin henkilökohtaisia ja levitä laajalle yleisölle. Arviolta 500 000 suomalaista nuorta on kokenut someloukkauksen, eli loukkaukset ovat valitettavan yleisiä. Loukkausten selvittäminen voi kuitenkin selkeiden toimintamallien puuttuessa tuntua ylivoimaisen vaativalta. Palkittu tiimi tarjoaa nuorille uudeksi matalan kynnyksen ratkaisuksi ilmaista puhelinsovellusta nimeltä Someturva. Tapahtuneen loukkauksen voi raportoida turvallisesti sovelluksen avulla. Vastaukseksi nuori saa lainsäädännöllisen näkökulman tilanteeseensa ja lisäksi käytännöllistä tukea loukkauksen selvittämiseen. Tiimi on aloittanut työnsä vauhdilla ja oli esittelemässä sovellusta marras-joulukuun vaihteessa järjestetyssä startup-tapahtuma SLUSH 2017:ssa.

Edellisten lisäksi säätiöt palkitsivat vielä kolme tiimiä, joista kukin sai 150 000 euron apurahan. RT Lit –tiimi perustaa ilmaisen kirjoittajakoulun rodullistetuille nuorille helpottaakseen heitä löytämään oman äänensä ja viiteryhmänsä. Integrify puolestaan tarjoaa nuorille pakolaisille ja hiljattain maahan muuttaneille ohjelmointikoulutusta ja sen myötä mahdollisuuksia kiinnittyä työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Elämän peili –tiimi taas kehittää pelillistä ohjelmaa, joka mittaa elimistön reaktioita erilaisissa tilanteissa ja opastaa nuoria tekemään terveydelleen ja hyvinvoinnilleen hyödyllisiä valintoja.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta toivottaa kaikille tiimeille onnea ratkaisujen toteuttamiseen ja kiittää lämpimästi kaikkia säätiöitä ja rahastoja, jotka mahdollistivat kilpailun järjestämisen ja voittajien palkitsemisen. Seuraamme tiiviisti tiimien työn edistymistä ja ylpeinä ja iloisina raportoimme niiden saavutuksista jatkossakin.

Kuva: Antti Hämäläinen

SARANA

Säätiöiden ja rahastojen yhteinen lahja satavuotiaalle Suomelle alkaa kääriytyä esiin paketistaan

Yleishyödylliset säätiöt ja rahastot ovat antaneet 100-vuotiaalle isänmaalleen arvokkaan ja tulevaisuuteen suuntautuvan lahjan. Ne järjestivät Vuosisadan rakentajat –haastekilpailun ja palkitsivat voittajatiimit muhkealla, yhteensä 2,45 miljoonan euron suuruisella apurahasummalla. Kilpailussa kehitettiin ratkaisuja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamiseksi ja sitä kautta koko Suomen menestyksekkään tulevaisuuden rakentamiseksi. Vuosisadan rakentajien voittopotti oli kirkkaasti suurin Suomen satavuotisjuhlavuonna järjestettyjen haastekilpailujen joukossa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Uusi, uljaampi vuosisata rakentuu kokeilu kerrallaan säätiöiden haastekilpailussa

Säätiöt ja rahastot halusivat antaa 100-vuotiaan Suomen seuraavan vuosisadan nuorille paremman tulevaisuuden perustamalla haastekilpailun Vuosisadan rakentajat. Haastekilpailun tarkoitus on löytää nuorten elämästä sellaisia ongelmia ja niihin sellaisia ratkaisuja, jotka tekisivät uudella, vaikuttavalla, monistettavalla, yhteistyötä edellyttävällä ja mahdollisimman toteuttamiskelpoisella tavalla Suomea paremmaksi – ja ehkä pala palalta muutakin maailmaa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Vuosisadan rakentajat matkalla maineeseen - Kesäranta odottaa!

Säätiöiden haastekilpailu on jo nyt menestys. Presidentti ja pääministeri innostuivat, mediat hehkuttavat, ja ennen muuta finaaliratkaisujaan kehittävät tiimit vakuuttavat: Suomen nuorten parempi tulevaisuus on askeleen lähempänä ”Vuosisadan rakentajien” myötä.

Lue koko artikkeli >

SARANA

15 nuorten hyvinvointia parantavaa ideaa pääsi jatkoon säätiöiden Vuosisadan rakentajat -kilpailussa

Suomalaiset säätiöt ovat löytäneet joukon rohkeita ja suuria ideoita Suomen nuorten hyväksi: Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun finalistit on nyt valittu. Jatkoon pääsi 15 ideaa, jotka vahvistavat 10–26-vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiöpäivä

Kansainvälistä Säätiöpäivää vietetään eri puolella Eurooppaa. Katso videotervehdys!

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiöt, sijoitetaan vastuullisemmin!

Nesslingin Säätiö on sitoutunut sijoittamaan vastuullisemmin ja kestävämmin. Nyt se haastaa muut säätiöt mukaan näyttämään esimerkkiä.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Miten tieteellistä säätiötutkimuksen pitäisi olla?

Säätiöitä tutkivia yksiköitä on Euroopassa useita, mutta silti säätiöistä kaivataan jatkuvasti lisää tietoa. Moniulotteinen säätiötutkimus olisi todella hyödyllistä säätiöiden oman työn kehittämiseksi.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiöiden tiederahoitus Euroopassa mittavaa mutta lisätietoja kaivataan

Kansainvälinen EUFORI-tutkimus kartoitti eurooppalaissäätiöiden tutkimusrahoitusta 2012 lukujen pohjalta: säätiöiltä yli 5 mrd euroa tieteelle vuosittain.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Aurora-apurahatietokannan päivittäminen päättymässä

Nykyisen tietokannan tiedot ovat nähtävissä verkkosivuilla elokuun loppuun asti.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tilintarkastaja säätiössä

Asiantuntijakatsauksemme kertoo uudistuneesta tilintarkastuksesta kaiken, mitä säätiön ja yhdistyksen johdossa olevien tulisi tietää.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tehdään säätiövalvoja tarpeettomaksi!

PRH:n tuore valvonta- ja lakipäällikkö Terhi Maijala lämpenee puhuessaan kolmesta asiasta: vastuusta, vakuutuksista ja veneilystä. ”Säätiön hallituksen rooli on huikea”, Maijala toteaa. Sillä hän tarkoittaa niin luottamusasemasta seuraavaa suurta vastuuta kuin sen vastapainona olevia mahdollisuuksia parantaa yhteiskuntaa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Älä vatuloi, vaan lue Säätiön hyvä hallinto

Jos omat tiedot tai ymmärrys säätiön hoitamisesta eivät riitä, kannattaa ottaa apuun uunituore Säätiön hyvä hallinto -opas. Se on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan laatima suositus siitä, miten hyvin hoidettu säätiö toimii. Säätiökentän itsesääntelyohjeeksi kirjoitettu opas on juuri päivitetty vastaamaan uutta säätiölakia.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Toimitusjohtaja säätiössä

Moni säätiö miettii parhaillaan, ottaako käyttöön uuden säätiölain mukainen ”toimitusjohtaja” vai jatkaako ”asiamiehellä”. Neuvottelukunta pyysi riippumatonta säätiöasiantuntija OTL Juha Viertolaa selvittämään, mitä toimitusjohtaja säätiölle oikeastaan merkitsee. Viertola suosittelee selvityksessään varsinkin varakkaampia apurahasäätiöitä ja suuria toiminnallisia säätiöitä valitsemaan toimitusjohtaja-toimielimen työsuhteisen ”asiamiehen” sijaan.

Lue koko artikkeli >

SARANA

150 miljoonaa euroa vastinrahaa yliopistojen varainkeruulle

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiölakiuudistus kohti loppuhuipennusta

Säätiölakiesitys on edennyt valiokuntakäsittelyyn. Vaikka lopulliseen lakitekstiin voi siis vielä tulla muutoksia, esityksestä voi nostaa tärkeimpiä näkökohtia esiin jo nyt. Säätiöiden näkökulmasta lakiuudistuksessakin yksi asia nousee ylitse muiden: Yhteiskunta hyötyy nyt ja tulevaisuudessa säätiöistä sekä niiden tehokkaasta ja joustavasta toiminnasta yhteiseksi hyväksi. Säätiölain uudistaminen on hyvä asia, jotta osin vanhentunut laki päivitetään ja säätiöille luodaan paremmat edellytykset tukea omalta osaltaan talousvaikeuksissa kamppailevaa Suomea ja suomalaisia.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Kaikki Suomen säätiöt viettävät maan ensimmäistä säätiöpäivää 1.10.2014

1.10.2014 vietetään koko Suomessa maan ensimmäistä Säätiöpäivää. Reipas ja iloinen tapahtumapäivä saa Suomen kaikki säätiöt liekkeihin. Sanomatalon Mediatorilla Helsingissä järjestetään päivän päätapahtuma klo 16–18. Säätiöpäivän tunnuksena on ”Perintöä jaossa”. Sanaleikki viittaa sekä säätiöiden tehtävään kulttuuriperinnön vaalijoina että säätiöiden kunniatehtävään toteuttaa lahjoittajiensa henkistä perintöä. Säätiöpäivän kartta paljastaa tieteen, taiteen ja kulttuurin tekijät ja tekopaikat. Tule ihmettelemään ja ihailemaan säätiöiden tekoja yhteiseksi hyväksi!

Lue koko artikkeli >

SARANA

Vahvojen naisten valtakunta

Monelle suomalaiselle ”Kone” ei enää tuo ensimmäisenä mieleen hissejä. ”Koneesta”, siis Koneen Säätiöstä, on tullut synonyymi laadukkaalle tieteelle ja taiteelle, ennakkoluulottomille yhteiskunnallisille puheenvuoroille ja rajoja rikkoville kulttuuritapahtumille. Ensimmäisenä naispuolisena Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtajana Hanna Nurminen arvioi, että säätiön menestyksen takana on hallituksen ja henkilökunnan dynaamisuus ja ennakkoluulottomuus. Koneen säätiö on pystynyt muuttumaan ajan mukana.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Apurahansaajan arkea ja juhlaa

Kirjailija-toimittaja Karo Hämäläisen kalenterissa apuraha vapauttaa tilaa taiteelliselle työlle. Karo Hämäläisellä on villi ja vapaa tunne: kaksi kuukautta sitten hän jätti leipätyönsä Arvopaperissa ja heittäytyi freelancetoimittajaksi ja kirjailijaksi. Tässä kirjailijan päiväunessa omaa rooliaan näyttelevät apurahasäätiöt, joiden tuen turvin Hämäläisellä on taloudellinen mahdollisuus kirjoittaa uutta teostaan ainakin jonkin aikaa muista töistä vapaana.

Lue koko artikkeli >